پندار نو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


  چشم انداز جنگ وصلح در افغانستان

  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7126
  Registration date : 2007-06-20
  20180802

  چشم انداز جنگ وصلح در افغانستان Empty چشم انداز جنگ وصلح در افغانستان

  پست  admin

  چشم انداز جنگ وصلح در افغانستان 411

  چشم انداز جنگ وصلح در افغانستان
  تاریخ جوامع بشری از همان آغاز پیدایش وبخصوص با ظهور تضاد های انتاگونستی شاهد رخداد های عظیم جنگی و رویداد های شدید نظامی بوده است .که با گذشت زمان در مسیر تحولات علمی ورشد صنایع ، طرح وتمر کز به تکنالوژی پیشرفته نظامی، اوضاع جهان را بیشتر از پیش پیچیده تر ساخته است .
  با اینحال تسریع روند دگرگونی های عظیم قرن بیستم ، قرن اختراعات بزرگ واکتشافات ،قرن انقلابات فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی ، جنگهای جهانی وفرو پاشی استعمار کهن همچنان تحولات سیاسی دهه اخیر آن که منجر به تغیر ات وتبدلات گسترده سیاسی و اجتماعی گردید ، رژیمها ی سیاسی ، سیستم ها ی اقتصادی ، نظم جهانی وپروسه صلح وترقی را در بخشی از جغرافیای  جهان برهم زد. فرو پاشی نظام بزرگ کارگری وسیستم شورا ها در ربع کره زمین نتوانست جنبشهای چپ ودموکراتیک جهان را از پا در اندازد بلکه تا هنوز پرچم جنبشهای آزادی خواهی ، چپ ودموکراتیک ، ترقی وعدالت در نقاط مختلف جهان در اهتزاز بوده وهچنان پابر جاست .
  همچنان در راستای این دگر گونیها  تحولات بزرگ سیاسی اجتماعی وظهور قدرتهای بزرگ ، اتحاد ها وایتلافهای جدید ، سمت گیری وگرایشات متحدانه در سطوح ملی وبین المللی بخاطر مهار کردن جنگ وسلطه جویی  در بخشهای بزرگی از جهان رونما گردیده است  . چنانچه اتحاد های سیاسی ،اقتصادی در بخشهای عظیم قاره آسیا ،برخی کشورهای افریقایی وامریکای لاتین مولود تضاد ها وتحولات سده بیستم وآغازگر قرن بیست ویکم میباشد که در چشم انداز بعدی جایگزین قدرتهای یکم جهان خواهد شد.
  زیراکه اندیشه های انسانی در مسیر تحولات فکری با پژوهشهای اکادمیک وکاوش عوامل فرود وفراز های سیاسی اجتماعی بربنیاد تجارب واندوخته ها ی علمی در یک چرخش بنیادین سیاسی هماهنگ ومتعهد میشود. که با برنامه های متنوع و متفاوت در مسیر اهداف واحد  شکل گرفته و مهمترازهمه وظایف ومکلفیتهای جنبش واحد آزادی خواهی ودموکراتیک جهانی را بیش از گذشته سنگینتر میسازد . بنا بر آن این گرایشات جدید وهمبستگی جهانی در مقابل دشمنان آزادی وترقی نمایانگر تحولات تازه و پیروزمند نیروهای ترقیخواه وعدالت پسند جهان است نی یک شکست تاریخی .
  افغانستان نیز یکی از جمله کشورهای عضو خانواده بزرگ صلح ودموکراتیک جهانی که در دهه هشتاد ونود میلادی نظام دموکراتیک ومردمی را تجربه کرد .  برغم تغیرات وتبدلات سیاسی اخیر وبحاشیه رفتن نظام مردمی ودموکراتیک که دشمنان آنرا بزعم خود شکست  نامیدند ، این نتنها شکست نبوده بلکه ، بلکه دولت مردمی تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان در زمان حاکمیت اش ، بدستاوردهای ملموس و پیروزی های چشمگیری نایل گردید که از میان ده ها ،صدها وهزاران فکتور های پیروزی در خدمت بمردم افغانستان ، آگاهی دادن توده ها وبیداری مردم ، مشارکت تمام لایه های اجتماعی وگروهای زحمتکش ، اقوام وملیتهای باهم برادر وبرابر در قدرت سیاسی ویک نظام ملی ودموکراتیک ، دفاع مستقلانه از استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ، تامین رفاهیت عموم خلق ، اعلام صلح در چهارچوب تیزسهای دهگانه رهبر  فرزانه حزب د خ ا وده ها دستاورد دیگر درجهت آرامش مردم بنام پیروزی تاریخی وبیسابقه دولت دموکراتیک ونظام مردمی افغانستان ثبت تاریخ گردیده است.
  همچنان ایستاده گی در برابر تجاوزات قدرتهای بزرگ جهانی ودفاع از حق خود ارادیت واتخاذ سیاست صلحامیز که امروز مردم افغانستان با عطش سیری ناپذیری بدنبال آن میگردند ، بیانگر شجاعت ،متانت ، دلیری ، توانایی وصلح خواهی جنبش چپ ودموکراتیک افغانستان میباشد.
  با افتخار وسربلندی میتوان گفت که نیروهای چپ ودموکراتیک افغانستان این فرزندان واقعی مردم ، چه در شرایط اپوزیسیون وچه در زمان حاکمیت ، بانی ومبتکر صلح وترقی در افغانستان بودند وپس از آن الی اکنون درخط صلح ودموکراسی قرارداشته  ودر آینده نیزدر خط صلح یعنی جهت مردم خواهند بود . زیراکه دفاع از صلح وآمنیت ، دموکراسی وترقی در افغانستان وپشتیبانی از صلح جهانی اهداف اساسی آنرا را تشکیل میدهد . بنا بر آن صلح  وترقی پیروزیست نه شکست وبحکم تاریخ صلح بر جنگ ، ترقی بر عقبمانده گی ، وبلاخره روشنی بر تیره گی بدون شک پیروز شدنی است .
  واما شکست آنست که گروهای تند رو ارتجاعی با قبول اوامر حامیان خارجی ومنطقه یی و دیگر عوامل استخباراتی در صف دشمنان افغانستان قرار گرفته به کمک وتحریکات متجاوزین پاکستانی ،غربی وعربی در مقابل سیاست صلحآمیز وآتش بس یکجانبه دولت دموکراتیک افغانستان جنگیده وطن را بخاک وخون کشانیده ، لکه ننگین جنگ را بر جبین زده ومسولیت دوام جنگ نیابتی وتجاوزات  تبهکن را بدوش گرفتتند ودر ازآی آن تاج وتختی بروی خاکستر سوختگان وطن وگرده های یتیمان وبیوه زنان ومعلولین ومعیوبین جنگ ، فقرا ومستضعفان را از آن خود ساخته وبتاراج منابع طبیعی ومنافع ملی دست یافتند .
   بنیاد گرایان تند رو اسلامی به بهانه دفاع از اسلام و تیوری ساخت برژنسکی ، یکجا با گروه های تروریست عربی ،چچینی ،پاکستانی وایرانی ، کشور را به جولانگاه تروریزم ،طالب وداعش مبدل ساخته ، هست وبود کشور را بخاک وخون کشانیده مزارع مواد غذایی رزق وروزی مردم را به کشتزار مواد مخدره مبدل کردند .
  ننگین تر آز آن اینکه  اسلام نما های کاذب وریاکار،  قوتهای دفاعی وطن را به خواست جرنیلهای پاکستانی منحل نموده ، طیارات و اسلحه ، سامان ولوازم دفاعی کشوراین نوامیس مقدس ملی را در بازار پشاور به لیلام گذاشته وبا جنگهای میانگروهی بر سر تقسیم قدرت هزاران نفر هموطن را بقتل رسانده وصدها هزارنفر دیگر را مجبور بفرار از وطن کرده ، متباقی توده های مردم را در چنگال فقر ،مرض ،بیکاری  وآغشته بمواد مخدره نموده ،  پولهای غارت شده را بخاطر روزهای مبادای شان در بانکهای خارجی انتقال دادند .
  گروه  های جنگ  طلب ،این مدعیان نجات دین وطن، افغانستان را به تنور داغ جنگ ، بحران عمومی و میدان زور آزمایی قدرتهای بزرگ وآزمایش سلاح مرگبار پیشرفته مبدل ساخته ، پای بیش از چهل هفت کشور جهان را به اینکشور کشانده منابع طبیعی وطن وسرنوشت مردم را دستخوش آمال بیگانگان نموده و شرایطی را بوجود آوردند که هر کشور آمدو رفت وزمان بود ونبودش را در افغانستان خود تعین کنند. بهمگان روشن است که عوامل جنگ در افغانستان  این کشور را با جنگهای جهانی شبیه سازی نموده ودر همکاری با غارتگران منابع طبیعی کشور همدستی داشته با ثروت اندوزی برای خود وهمچنان هزینه جابجایی طالب وشرکای آنرا در مناطق مختلف مهیا میسازند . اربابان جنگ طلب برغم تلاشهای حامیان خارجی شان  با هراس از خیزش مردم ، سراسیمه وار در جستجو وچاره اندیشی برای منصرف ساختن مردم از ادامه خیزشهای توده یی ونافرمانی مدنی ، دست بدامن جنرال دوستم میزنند .
  ولی تحلیلهای سیاسی گواه این حقیقت است ، در کشوری که سرنوشتش بدست بیگانگان ودولتش دست نشانده وتحت الحمایه باشد .مردمش حاکم بر مقدرات خود نبوده وبدون خواست واراده  بزرگ ، برگ از درخت نخواهد ریخت .
  بآنکه از اراده ونیات ارگ نشینان ، مردم بدور نگهداشته میشوند ولی حدس وگمان بر اینست که تغیر فوری خواست مقامات وبازگشتاندن جنرال دوستم بکابل عوامل مهمی را در پی خواهد داشت .
  فرونشاندن احساسات مردم .
  مصروف ساختن جنرال دوستم در پایتخت .
  جاخالی کردن در نقاط مختلف کشور برای طالبان .
  در دسترس قرار دادن حریفان سیاسی .
  معاملات احتمالی پشت پرده میان قدرتها وطرفها .
  توافقات پنهانی وآشکار قدرتهای بزرگ مانند امریکا ،چین ،انگلستان ،روسیه و در حاشیه آن اسراییل ،قطر،عربستان،ایران وپاکستان به همدستی حاکمان ارگ نشین کابل .
   واگذاری  برخی از مناطق کشور برای طالبان برغم نفوذ پاکستانیها در مناطق مدنظر .
  با چنین رویکردها وشرایط موجود کشور،  چنین بنظر میرسد که این سه مقوله یعنی جنگ ، طالبان وخارجیها با چرخش تضاد وروابط که حضور وموجودیت هریکی ازین طرف ها بدون دوطرف دیگر نا ممکن شده و با افسانه ها ی جنگ در چشم انداز آینده تا مدتهای نا معلوم در راستای سیاستهای بزرگ جیو استراتیژیک قدرتها ی خارجی ، درامه ی موجودیت هرکدام  به بهانه خضور یکد یگر ادامه داشته و تشدید جنگ به بهانه (تا حضور طرف مقابل در صحنه ) حضور مستدام طرفها ی درگیر را در کشورحتمی ساخته وهزینه جنگ تا زمان نا معلوم را  مردم بیدفاع افغانستان خواهند پرداخت .  
  به این ترتیب دشمنان افغانستان بقای خود را  در ادامه  جنگهای وقفه یی و فرساینده دیده وبا مشتعل نگهداشتن شعله های جنگ منافع خود را دنبال میکنند . گذشته از آن تصور میشود که در صورت عدم توافقات درمعاملات پشت پرده بین قدرتها بر سر تقسیم منافع ، با تشدید جنگ که هزینه آنرا بمصرف احساسات پاک مردم حواله کرده و با راه اندازی سیاستهای  تفرقه انداز وحکومت کن ، اقوام وملیتها را در مقابل هم قرار داده به این ترتیب مقدمات تجزیه کشور را (بدست خود مردم ) فراهم میسازند واین یک خطراحتمالی بزرگیست که امید وارم افغانستان وطن عزیزم بسوی تجزیه کشانیده نشود .
  بنا بر آن مردم افغانستان برای نجات وطن از اوضاع جانکاه حاضر، به اتحاد وارثان  وپاسداران اصلی وشخصیتهای دلسوز، متعهد ومسُول وبلاخره به یک جنبش سرتاسری ملی ، اتحاد واقعی ، همبستگی دادخوانه ، فعالیتهای مدنی صلحا میز وبیداری عمومی نیاز دارند که بر بنیاد آن با درک از مبرمیت وظایف حساس تاریخی ، درچنین مقطع زمانی بتوان با کنار گذاشتن اختلافات ، تفاوتهای سلیقه وی وانواع تعصبات ، همه در یک خط مقدس با تکیه بر وجوهات مشترک وطنی  ، وانسانی سهم خود را دربرابر مادر وطن ادا کرد .
  عبدالوکیل کوچی
                       
  مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:06 ميباشد