پندار نو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


  تعريف جنگ

  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7126
  Registration date : 2007-06-20
  20130118

  تعريف جنگ Empty تعريف جنگ

  پست  admin


  هر افغان باسيواد بايد بخواند
   )در مجموع ( خاصتا در افغانستان  جنګ،
  از پيدايش با با ادم عليه والسلام تا امروز جنګ ادامه دارد و هر انديشمند ، تاريخ نويس وفيلسوف براي جنګ تعريف خود را دارد من هم درينجا در پهلوي تعريف ديګر نويسنده ها تعريف خود را نيز در ان به شما مي نويسم .
  جنګ يعني قدرت سياسي را بدست اوردن است
  جنګ مقابله مسلحانه است  بين دو کشور روي منافع کشور شان
  جنګ ادامه سياست است
  خشونت هاي سازمان يافته باعث جنګ مي شود
  به کار بردن حد اعلي خشونت عليه کشور ديګر به خاطر منافع ملي جنګ است
  جنګ عبارت است از استعمال وبه کارګيري دقيق ودرست وبه موقع قوواي مسلح کشور است
  زمان که هنر سياست در مذاکرات ناکام شد بهترين ګزينه جنګ است،
  جنګ جمهوريت را بوجود مي اورد وجمهوريت جنګ را
  تحميل اراده خود بالاي دشمن جنګ است
  تعريف اين جتنب : قبول نه کردن نظريات طرف مقابل ، ضديت با افکار ونظرات جانب مقابل ،رد نظريات خودمان از طرف مقابل ويا عليه منافع خودمان کسې ديګري مداخله کند يګانه را حل جنګ است ، به همه حال شايد بيش از 100 تعريف براي جنګ بنويسم ولي با مثالهاي فوق  از تعريف جنګ اکتفا مي کنم .
  جنګ هاي خونين در سالهاي 1900 تا سالهاي 1945 به شمول جنګ دوم جهاني به وقوع پيوسته که به 100 ها مليون انسان را به کام مرګ حواله نموده است و تمام جنګ ها بالاي ( انسانها يعني سربازان در قدم اول – مردمان عادي – وبالاي اقتصاد کشور ها اثرات بسيار منفي به جا مي ګذارند.
   
  جنګ ها از نظر شکل: -
  جنګ هاي معمولي :
  1 – براي ازبين بردن دشمنان حکومت ها ودولت ها
  2 – به خاطر ازبين بردن تروريست هاي مذهبي والقاعده
  3 – قدرت محاربوي دشمن را ضعيف ويا به کلي ازبين بردن است
  4 – سلاح هاي کمياوي – بيولوژيکي وباکتر لوژيکي دشمن را از بين بردن
  جنګ هاي غير معمولي :
  1- بيدون شرط بايد دشمن تسليم شود
  2– درين جنګ ها دشمن شکست خورده بايد خلع شلاح شود
  جنګ ذروي :
  اګر دو شکل اولي کارا واقع نه شد درين جنګ سلاح اتومي استعمال مي شود تا دولت ويا کشور مورد نظر مجبور به تسليمي اراده دولت که داراي سلاح هستوي است شود .
   
  برعلاوه اشکال متذکره اين نوع جنګ ها نيز در تاريخ به وقوع پيوسته است
  1 – جنګ ها به اساس اهداف :
  عادلانه
  غير عادلانه
   
  2 – به اساس مقياس جغرافيايي:
  جنګ هاي محلي
  جنګ منطقه يي
  جنګ فرامنطقه يي
  جنګ جهاني ( عمومي )
  – به اسا تاکتيک هاي جنګي :
  منظم ( کلاسيک )
  نامنظم ( چريکي )
  – در سطح جغرافياي :
  جنګ هاي  دريايي
  جنګ هاي زميني وهوايي
  – به اساس قلمرو :
  جنګ هاي داخلي
  جنګ هاي خارجي
  6 – جنګ به اساس استعمال تخنيک محاربوي :
  جنګ هاي هستوي
  جنګ هاي غير هستوي
   
  علل وانګيزه جنګ ها کدام چيز ها مي باشند :
  1 – عشق به مقام وچوکي ، در افغانستان
  2 – سود جويي در افغانستان
  3 – قدرت طلبي در افغانستان
  4 – خود نمايي در افغانستان
  5 – قوم پرستي در افغانستان
  6 – سمت پرستي در افغانستان
  7 – ايديالوژيي پرستي درافغانستان
  9 – مذهب پرستي در افغانستان
  10 - خودکش وبيګانه پرستي در افغانستان
  به اساس اين تقسيمات حال توجه کنيد که جنګ هاي 32 ساله افغانستان را ايمانا وجداناا به برسي بګيرين وخوب توجه کنيد که چرا مردم افغانستان تا حال به خواب خرګوش رفتن وچي وقت بيدار مي شوند که ما چرا وبراي چې وبه خاطر کي ها مي جنګيم .
  در سالهاي قبل از 1357 در افغانستان جنګ ونزاع وجود نه داشت ولي در جهان جنګ هاي به خاطر قدرت طلبي ها ويا جنګ هاي استعماري به خاطر اشغال ويا استعماري ويا استسمار مردمان در سرتاسر کره زمين وجود داشت امپرياليزم غرب هميشه به خاطر منافع ازمندانه و ددمنشانه خويش در پي اشغال وبه غل وزنجيرکشاندن مردمان در سرتاسر کره زمين بودن به ګونه مثال در خاک ( ارجنتاين ، فاکلند ) را اشعال نمود –– خميني را به قدرت رساند – جنګ عراق را با ايران شروع کرد - عراق را اشغال نمود – در افغانستان امپرياليزم با تمام ياوه سرايي هايش اخوان افغانستان را در زير بال ضياوالحق تحت نام اسلام در خطر است تشويق وبا انواع کمکهاي مادي وتربيتي انها را عليه انقلاب افغانستان تحريک وانقلاب را با شکست مواجه ساخت تا اينکه بنا به خواست جزب ديموکراتيک خلک افغانستان قواي سرخ اتحاد شوروي تحت نام کمکهاي انتر ناسيونالستي به افغانستان تحت رهبري ببرک کارمل وچهار عضو فعال بيروي سياسي بخش خلقي ها ، (وطنجار – سيدمحمد ګلاب زوي – اسدالله سروري – و شيرجان مزدور يار )، به افغانستان براي دفع تجاوز از خارج و ترقي وتمدن افغانستان عملا وارد افغانستان شدن وعملا جنګ سرد بين ( پيمان وارسا و پيمان نظامي اتلانتيک شمالي ناتو ) به شدت شروع شد ، حتي ببرک کارمل در انزمان اعلان نمود که قووتهاي اتحاد شوروي مرحله وار از افغانستان خارج مي شوند به شرط که تضمين عدم تجاوز از پاکستان وناتو داده شود اما به هيچ وجه امپرياليزم نمي خواست اين کار شود زيرا امريکا از روسها انتقام ويتنام را مي ګرفت ، مثل که امروز روسيه از غرب انتقام روسها را مي ګيرد وغرب از افغانستان فرار مي کند ، هدف من اين است که مردم بفهمند که غرب زمان که با دشمال ټلواله قرارداد اشغال افغانستان را امضا مي کند وبا قوواي امريکا و انګريز افغانستان را اشغال مي نمايند وبعدا از شوراي امنيت ملل متحد فرمان مشروعيت قووت هاي خويش را در افغانستان قانوني مي سازد  چرا يک افغان نمي ګويد که اسلام در خطر است و امريکا با ديګر غربيها افغانستان را اشغال نموده است ؟؟  وهمه مجاهدين با اشغال شان خوش مي شوند وتا الحال که بار ديګر طالبان را امريکا وارد صحنه سياسي مي سازند باز نماينده هاي حزب وحدت – دوستم ضيا مسعود – عبدالله عبدالله وغيره از امريکا مي خواهند که در افغانستان باقي بمانند ولي در انزمان که حزب ديموکراتيک از شوروي خواستار امدن شان بودن وشوروي براي ما خاک اجداد ونياکان مان ( پشتونستان را به شمول بندر بحري ګوادر ) ازاد مي کرد اين مرتجعين نمي فهميدن ، اګر مي فهميدن چون در قدرت سياسي دخيل نه بودن وزمينه چپاول براي شان مساعد نمي شد با حزب ديموکراتيک خلق افغانستان کنار نه امدن وتا امروز نمي خواهند که افسران وکادر هاي حزب ديموکراتيک خلق افغانستان وارد صحنه سياسي در کشور شوند ، خوي وعادت امپرياليزم اين است که هميشه منافع خودشان بايد مطرح باشند وخاصتا در افغانستان طرح شان در اول اين بود که قوواي مسلح ملي را از کادر هاي ان شروع خلع کند بعدا تخنيک را کاملا ازبين برد وثانيا قوواي مسلح اجير – مصلحتي وتنظيمي ساحت وبعدا در مقابل قوواي مسله را تا امروز خلع سلاح نګاه کرد وامرزو براي کرزي مي ګويد که حال بګو ( سر دسين ته کړم ........... ) کوم خواته ځې ، زيرا فعلا مردم را در پرت ګاه  نابودي نګاه کرده به چې معني :
  1 – قوواي مسلح اجير – مصلحتي – تنظيمي - سمتي ومزدور است
  2 – قوواي مسلح خلع سلاح است
  3 – تخنيک هوايي که کمر دشمن را مي شکناند هيچ نيست
  4- پاکستان را هنوز تقويه نموده ومي نمايد
  5 – طالبان را دوباره به قدرت مي رساند
  6- حکمتيار وحقاني را سرتان حاکم مي سازد
  7 – براي تان مي ګويند که نظاميان ما بايد در افغانستان معافيت قضايي داشته باشند
  8 – نان خوردن – معاشات – و قراردادهاي تان همه مربوط به غرب است
  9 - قراردادهاي ستراتيژيک را سرتان امضا نموده است
  اګر شرايط شان را قبول نه کنيد تمام شان مي برايند وشما را به دهان ګرګ مي دهند .
  خوب ديدن که طالبها را به حرف شما القاعده ناميدن وهمه را روانه زندانهاي خويش ساختن به شمول ( ګوانتانامو ) وزيادتر شان را در لست هاي سياه شامل ساختن و دست شان را از قدرت ګرفتن ولي امروز که انها مي برايند براي اينکه زنده وسلامت فرار نمايند اين بار اعلان کرد که ما سر از امروز با طالبان نمي جنګيم يعني جنګ را باطالبها بند ساخت ومصالحه را با طالبها شروع نموده اکثريت شان را اززندانها رها ساختن واز لستهاي سياه نام هاي شان کشيدن وفردا که طالبها روي صحنه امدن باز شما را ( چپاولګران – رشوت خوران ورهبران مافياي زمين وترياک ) توسط طالبها به محکمه هاګ حواله مي نمايند ، اينها عين حکمتيار واري تاکتيک ها وبازيهاي رنګ رنګ را براي منافع خويش استفاده مي نمايند ، شما خوب توجه کنيد عليه رژيم قانوني سوريه از وحشي ترين تروريستها و قاتلين قرن که اکثريت القاعده اند استفاده مي نمايند ونمي ګويند که اين ها تروريست ها اند و براي شان پول وسلاح اکمال مي نمايند مثل که براي شما اقايون مجاهدين در پاکستان اکمال مي کرد وعليه رژيم ديموکراتيک شما را استعمال مي نمود در انوقت( رهبر القاعده( بن لادن)  را تا دندان به شمول  23000 عرب ديګر القاعده عليه ما استعمال کردن ونمي ګفتن که اين ها تروريست ها اند  ، حال شما را به نام هاي مختلف سر يکي ديګر تان( به نام مجاهدين وطالبها )  خورد وخمير مي سازند ، عين کار را در کشور هاي عربي از ليبيا شروع تا سوريه رسيده وامروز به پاکستان رسيد عين کار را در ( مالي ) فرانسه عملي نمود وفيصله شوراي امنيت را ګرفت که ګويا افراطيون والقاعده در انجا حاکم نه شود ، مقصد غرب ادامه جنګ است در سرتاسر کره زمين تا منافع اقتصادي شان به طور هميشکي محفوظ باشد ولي خوشبحتانه که درين 15 سال اخير باز جهان از يک قطبي به دو قطبي تغير نمود زيرا سازمان ( شانګهاي به رهبري چين وروسيه ) دوباره به پا استاده شد ، هموطنان هدف اصلي من ازين مضمون اين بود که هنوز سر وقت است از دشمني عليه يک ديګر دست وردار شوين وقوواي مسلح ملي که با تجهيزات هوايي وزميني مجهز باشد بسازين ، سر از نو تمام هليکوپتر هاي مختلف جنګي  وطيارات جت جنګي  وراکت هاي مختلفه را با قووت هاي توپچې وټانک را از روسيه  خريداري نموده به نام مشاور را در قوواي مسلح نه ګذاريد وافسران سابقه افغاني را با قووت ايمان ووجدان به پذيريد نه ( غرب – نه پاکستان – نه ايران – نه عربها ) به درد تان مي خورد ، از خود شروع کنيد وحرفهاي مرا که يک زره طرف نه دارد به ګوشهاي دل بشنويد ودر عمل تطبيق نماييد بګذار امريکا کاملا برايد وشما اتکاي خويش را به قوواي مسلح ملي که مجهز به وسايل ووسايط مدرن عصري باشند بکنيد ، امين .

  مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:00 ميباشد