پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20150824
مطالب جديد Udklip14


یاد واره ها
یاد عشق جاودانی یاد باد    

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 218
پست جديد وجود ندارد
20150822
مطالب جديد Oa310
 

فراز هایی از نقد برکتاب مثلث بی عیب :
بخش سیزدهم : 
آقای حصین زیر عنوان " درعرصهء اجتماعی " می نویسد : 
" ..کارکنان خدمات اطلاعات دولتی...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 935
پست جديد وجود ندارد
20150821
مطالب جديد Oao_ua10

وقتی فکرم قد نداد!

آدمیزادی زبس غداربود

آدمیت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 269
پست جديد وجود ندارد
20150818
مطالب جديد U12 


جنت و دوزخ

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 300
پست جديد وجود ندارد
20150816
مطالب جديد _o10.


آغاز کن

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 209
پست جديد وجود ندارد
20150816
مطالب جديد Aleme_14
محمد عالم افتخار
آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان!
شماری از دوستان ارجمند که بر قلم و اندیشه این کمترین؛ عنایت ویژه دارند و هکذا عقل و احساس و فکر خودم بر من نهیب زدند؛ حالا که جنایات سازماندهی شده دم و دستگاه های جهنمی پاکستان برضد افغانستان...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 400
پست جديد وجود ندارد
20150816
مطالب جديد A_oou_10
واندر باب بی برنامه گی وابهام ساختاری جنگ کنونی : 
با جرأت می توان گفت که جنگ افغانستان دارای ابعاد فراونی است. ازجمله ابهام ساختاری جنگ یعنی ناشناس ماندن ریشه های اساسی آن ؛ زیرا تا همین اکنون نیز...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 336
پست جديد وجود ندارد
20150815
کابلم با تو میسوزم 

مطالب جديد Ia_a_210

کابلم با تو میسوزم من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 506
پست جديد وجود ندارد
20150814
مطالب جديد _uaoou10
هوشدار بسیار جدی ی دکتر وحیدالله
 
دکتر وحید  وحید الله کارشناس ارشد در امور منازعات منطقه یی و بین المللی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 431
پست جديد وجود ندارد
20150812
مطالب جديد O_iai_10


فرخنده باد هفتاد و دومین سالروز تولد سترجنرال محمد نبی عظیمی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 364
پست جديد وجود ندارد
20150810
مطالب جديد Udklip13سه سروده تازه  
 
سفر خاطره انگیز
سفری داشتم زمانی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 247
پست جديد وجود ندارد
20150803
مطالب جديد 1_u_oe10 
بخش ششم
شراب و" کوچهء ما " :
با جرأت می توان گفت ، بسیاری بخش های جلد اول این اثر را که بخوانی وبا هرکسی که دراین "کوچه " مقابل شوی...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1350
پست جديد وجود ندارد
20150801
مطالب جديد Ou_o10

قطرۀ ازآب صلح ،  حَلقَم  بریز که تشنه ام

در پی یک لقمه نانم، چونکه سالها گشنه ام

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1053
پست جديد وجود ندارد
20150731
مطالب جديد A_a110
نامه سرگشاده
نامه سرگشاده به آنهایکه امروز علم ندامت و پیشمانی از گذشته را بلند نموده اند:

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 418
پست جديد وجود ندارد
20150726
مطالب جديد 1510


از قدوس (غوربندی)  تا غلام مجدد (لایق) و از هارون (رزمپور/امیرزاده) تا فضلو (غرزی)
 

من طرف admin - تعاليق: 9 - مشاهده شده: 2794
پست جديد وجود ندارد
20150728
مطالب جديد Oua10
سلیمان کبیر نوری
 
 
 
            روند شوم تسلیم افغانستان به پاکستان!
 
           (با اسناد مسلم و اثباتیه ها و اتمام حجت های مکمل و فوق مکمل)
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 496
پست جديد وجود ندارد
20150727
مطالب جديد Aleme_13


 
محمد عالم افتخار
 
 
 
جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست!
 
(پرسش ها و پاسخ...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 310
پست جديد وجود ندارد
20150726
فقط در شش دقیقه
فریاد های دکتر وحید وحیدالله کارشناس مجرب و ارشد سازمان ملل متحد در امور حل منازعات منطقوی و جهانی از میان آسمانخراش محیط بر عالمِ این نهاد جهانی؛ در برهنه سازی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 277
پست جديد وجود ندارد
20150726
مطالب جديد Oa_oou10


نگاه به «کادر های افغان» که بعد از یازده هم سپتامبر سال 2001 یعنی (حملهء نظامی امریکا به افغانستان) از امریکا و بعضی از کشور های اروپای غرب غرض باز سازی مجدد به افغانستان برگشتند
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 222
پست جديد وجود ندارد
20150726
مطالب جديد Udklip10
ریشسفیدان وطندوست
مهمترین تکیه گاه مردمی وپیام آوران صلح اند
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 289
پست جديد وجود ندارد
20150721
مطالب جديد Ooa___10
سلیمان کبیر نوری
 
 
تاملی بر طرح گفتمانی و راهکار صلح آقای دکتر وحیداله
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 358
پست جديد وجود ندارد
20150720
مطالب جديد Aleme_12
محمد عالم افتخار
 پرسش ها و پاسخ ها  (ستون نو)
دیریست...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 232
پست جديد وجود ندارد
20150719
مطالب جديد _u_oe_11
 بخش سوم

کاش کوچه ما را نمی خواندم 

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 1240
پست جديد وجود ندارد
20150719
مطالب جديد Oi_oao10

در سفر های اخیر جلالتمآب محترم؟! رییس احرائیه حکومت به اصطلاخ وحدت ملی در ولایات, معلوم شد که جناب شان از وضع موجود ناراض اند و در مورد چگونگی پیشبرد کار ها اختلاف نظر های جدی با با رییس جمهور غنی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 446
پست جديد وجود ندارد
20150717
مطالب جديد Udklip12


عید رمضان در میان غم وشادي


می  نو یسم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 308
پست جديد وجود ندارد
20150717
مطالب جديد Nurrud10


مژدهء عید


عید است بیا خانه ءدل را بتکانیم

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 206
پست جديد وجود ندارد
20150714
مطالب جديد Watand11
بمناسبت سی وپنجمین
 سال شهادت شخصیت های
اجتماعی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 348
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد Aleme_10
مطالب جديد Uu10
هموطنان و همدینان محترم!

 

قبل...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 474
پست جديد وجود ندارد
20150712
مطالب جديد 315
نقدی بر کتاب کوچه ما، رمانی از داکتر اکرم عٍثمان
کاش کوچه ما را نمی خواندم:
هروقت که گذرم به بلخ بامی ، زادگاه مولانای بزرگ می افتد ، یکی از نخستین فرایضم هم سرزدن به کتابفروشی " بیهقی" است...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1330
پست جديد وجود ندارد
20150706
مطالب جديد Maria_11

کتاب های هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان آنلین : اثـــر مـــاریـــا دارو

هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان کتاب هایست که در اثر تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 497
پست جديد وجود ندارد
20150706
مطالب جديد Shirin10
شیرین نظیری
ستاره های سرزمین من

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 292
پست جديد وجود ندارد
20150704
مطالب جديد U10
باور
 
غافل نیم که بار دگر پرپرم کنی
باران تند باد غضب بر سرم کنی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 238
پست جديد وجود ندارد
20150704
مطالب جديد A10
تابکی
تابکی غم میکشد این سینۀ پر درد من
تا بکی شرمد زپائیز،رنگ روی زرد من
در جهان آرزوها ،آرزویم گم شده ست

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 307
پست جديد وجود ندارد
20150630
مطالب جديد Nuri110
سلیمان کبیر نوری
درماندگی 1400 ساله و راه گشایی داهیانه اندیشمند افغانستان
از مدت ها بدین سو پرسش های گونه گونی، در هر کجا و در هر احوالی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 455
پست جديد وجود ندارد
20150630
مطالب جديد Aleme_11
محمد عالم افتخار
 همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم:
 چه کنیم که بهتر بنویسیم؟!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 289
پست جديد وجود ندارد
20150629
جهت مطالعۀ مطالب  بروی پرچم عربستان و اسرائیل  کلیک شود.


افشای محتوای گفتگو های مخفیانه اسرائیل و عربستان سعودی


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 264
پست جديد وجود ندارد
20150629
مطالب جديد Udklip11


مبارزه ترقی خواهانه نیازمند
موضعگیری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 285
پست جديد وجود ندارد
20150629
جنرال ناصر خان : در رابطه معرفی ستانكزى کاندید وزارت دفاع را تماشا کنید.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 270
پست جديد وجود ندارد
20150625
روز دوشنبه مورخ بیستودوم ماه جون روزتولد یک قهرمان در افغانستان ، ثبوت نادانی ملا عبدالظاهر داعی و ...


من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 393
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد 2iai_e10
دستگیر صادقی
 
برگزاری انتخابات پارلمانی در دنمارک
 

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 344
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد Udklip10


گرو های تند رو اسلامی
وجنگهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 290
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد 110
برات «افشاری»
غربت

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 257
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد _u_o_110
عادت کرده ام
سالها است در نبود یار عادت کرده ام

چون مریض دربسترِ بیمارعادت کرده ام

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 209
پست جديد وجود ندارد
20150621
مطالب جديد Watand10
محمدالله وطندوست
افشای فساد گسترده در وزارت شهر سازی
 اینکه کشور ازبرکت حاکمیت امریکائی - جهادی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 363
پست جديد وجود ندارد
20150616


معارف جای شوخی نیست!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 237
پست جديد وجود ندارد
20150616
مطالب جديد F_bary11
ف.بری
وقاحت
ازطریق میدیا دیـدم مـلا
زار میگریست و میگفت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 229
پست جديد وجود ندارد
20150616
مطالب جديد M_fark10
موسی فرکیش
 
 
"برگشتِ هابیل"،  تصویرِ یک حقیقت تلخ

نگاهء گذرا بر رمان جدید سیامک هروی
"برگشتِ هابیل"، برگشتِ رویای است که آمده تا خطِ گذشته را در بسترِ خوشِ عشق و هم فهمی بکشاند. چون درک نمیشود، در مقابل رسم و توهم خرافه به ستیزِ دگرگونه میپردازد، آنچنانکه برگشت را...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 311
پست جديد وجود ندارد
20150615

مطالب جديد O_uoa10
«دانشمرد کمنظیر سیاست و کیاست؛


محترم دکتور محیط گرامی!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 356
پست جديد وجود ندارد
20150608
مطالب جديد F_bary10 
ف.بری
 رسم سگ بازان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 439
پست جديد وجود ندارد
20150607
مطالب جديد I_ua__10
فراز هایی از کتاب کنزالمهملات
بخش دوازدهم :

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 700

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5456الخميس 4 أكتوبر 2018 - 1:21
admin اعلان فوتی
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الخميس 3 ديسمبر 2020 - 13:53 ميباشد