پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20200201
کتاب هفته (دانلود رایگان)
عنوان کتاب: بازی شیطانی
نویسنده : رابرت دریفوس
مترجم: فریدون گیلانی

«بازی شیطانی، گزارش ناگفته‌ای است از سیاست‌های امریکا که در شصت سال گذشته با هدف توسعه و تقویت طیف راست اسلامی برای تامین سلطه‌ی اقتصادی و استراتژیک امریکا در خاورمیانه‌ی زرخیز.»

دربارۀ این کتاب نوشته اند:
کتاب «بازی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 82
پست جديد وجود ندارد
20200201
شارلتان ها
بیش از نیم قرن قبل، در سیستم دولتی تعداد "شارلتان‌ها" انگشت شمار بود و حال دولت توسط "شارلتان ها" گردانندگی میشد!
گرفته شده از جریدۀ وحدت،شماره ۱۶ مورخ ۲۶ ثور ۱۳۴۵:
شارلتان‌ها
کسانیکه ـ خاصیت صابون دارند به هیچ دست نمی آیند، به هیچ کس وفادار نمی مانند، و پاس خدمت هیچ کس را نمی دانند!!!
کسانیکه - بر هر چه دست می اندازند و بر هر که می تازند اگر چه مال برادرشان باشد و در مقابل...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 51
پست جديد وجود ندارد
20200201
سخن تاریخی و ماندگار رفیق کارمل:
«...میدانیم که چون امپریالیزم در خصلت خود تجاوزکار است، فردا وقتیکه زمینه مداخله بیابد در مورد کشور ما نیز از مداخله و تجاوز دریغ نخواهد کرد...»
جریده پرچم: شماره (۲۷) دوشنبه ۲۹ جدی ۱۳۴۸ ـ ۱۹ جنوری ۱۹۷۰ ـ شماره مسلسل (۸۸)
مطالب جديد Ya_ouy11

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 46
پست جديد وجود ندارد
20190317
مطالب جديد Aiiauo10
مسولیت اخلاقی امریکا در افغانستان
نجیب عظیمی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 131
پست جديد وجود ندارد
20190207
مطالب جديد Ayu_oa14
چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟
(گذارش تحلیلی وضعیت وخیم بمیان آمده در  جمهوری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 123
پست جديد وجود ندارد
20190207
مطالب جديد Ayu_oa13
 چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟
(گذارش تحلیلی وضعیت وخیم بمیان آمده در  جمهوری دموکراتیک افغانستان)

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 85
پست جديد وجود ندارد
20190207
مطالب جديد Ayu_oa12
چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟
جریان مذاکرات رهبری سیاسی ونظامی اتحاد شوروی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 93
پست جديد وجود ندارد
20190205
مطالب جديد Uo_u_c10
عبدالو کیل کوچی
    سیاستهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 88
پست جديد وجود ندارد
20190205
مطالب جديد Acu_ai10
   سلیمان کبیر نوری


 
تقلا برای افتادن در جال اسارت دایمی انگریز و پاکستان؟!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 116
پست جديد وجود ندارد
20190110
مطالب جديد Iucc_a10                  
                     عبدالو کیل کوچی
 کسانیکه رویداد ثور ۱۳۵۷را آغاز نا آرامیها میخوانند

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 136
پست جديد وجود ندارد
20190109
مطالب جديد Ayu_oa11
چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟
جریان مذاکرات رهبری سیاسی ونظامی اتحاد شوروی با نورمحمد تره کی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 282
پست جديد وجود ندارد
20190109
مطالب جديد 116
میرعبدالواحد سادات
اعتراف آقاي ترامپ و ترمپت نوازي دولت افغانستان
سخنان اخير آقاي ترامپ...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 100
پست جديد وجود ندارد
20190107
مطالب جديد 115
 سلیمان کبیر نوری
وقتی وزیر عدلیه حفیظ الله امین؛ بر سر خود عریضه میکند؟!
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 156
پست جديد وجود ندارد
20190107
مطالب جديد Oa10
عالم افتخار
دونالد ترامپ؛ «کودک» سر سفید یا اسطوره خاکستری؟!
                        (باز نشر با «شفاف سازی» و تحولات)   

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 138
پست جديد وجود ندارد
20190106
مطالب جديد C_yu_a10
نعیم سلیمی
در حاشیه رویای صلح افغانستان


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 114
پست جديد وجود ندارد
20181226
مطالب جديد Oy_cia10
محمد قاسم آسمایی
بازپخش اسناد اشد محرم مقامات حزبی و دولتی اتحاد شوروی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 100
پست جديد وجود ندارد
20181224
مطالب جديد A_ycu10
 عبدالوکیل کوچی                
فرخنده باد ششم جدی روز تاریخی ونجات مردم افغانستان
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 122
پست جديد وجود ندارد
20181219
محمد عالم افتخار
 
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان!
پیرامون حرکت دراماتیک جوانی که زازی وفا خوانده شده است؛ در تالار باشکوه و با سطوتی که جناب رئیس جمهور کشور در هرات آراسته بود تا افتتاح پروِژه مهم «راه لاجورد» را به افغانستانی ها و جهانیان اعلام بدارد و اصلاً یا ضمناً برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اش...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 157
پست جديد وجود ندارد
20181218
مطالب جديد Aaaa10
 چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟
آیا حفیظ الله امین چهرۀ اصلی پشت پردۀ اصلی ماجرا قرار نداشت؟

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 165
پست جديد وجود ندارد
20181218
مطالب جديد Oau_411
  محمد عالم افتخار
 "چرا در جنگ که آخرِ وحشت است؛ داد از انسانیت می زنید؟!"
 
 (یک نقد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 181
پست جديد وجود ندارد
20181211
مطالب جديد Oauoio10
محمد قاسم آسمایی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسمبر)
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 293
پست جديد وجود ندارد
20181210
مطالب جديد Oau_a10
 به قلم الهه افتخار
 خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته 
   امروز جهان ما وارد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 139
پست جديد وجود ندارد
20181207
مطالب جديد Aua_ou11
قاسم آسمایی
یادی از آن نیمه شب زندان و نخستین دیدار وگفتگو با زنده یاد رفیق محمود بریالی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 124
پست جديد وجود ندارد
20181207
مطالب جديد Aua_ou10مطالب جديد Ac_uc_10
عبدالوکیل کوچی
بمناسبت سالگرد جاودانگی زنده یاد محمود بریالی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 118
پست جديد وجود ندارد
20181203
مطالب جديد Aoau_a11
صحبت رفیق ببرک کارمل حین ابرازنظر در باره خط مشی حکومت موظف در سال ۱۳۵۰
رفقا! پرچمداران پیکارجوی دموکراتیک خلق افغانستان بشما هشیارباش می دهیم که دشمنان داخلی و خارجی ما فوق العاده فتنه انگیز حیله گر و بي رحم اند و شما را بحیث وطنپرست ترین، آشتی ناپذیرترین، انقلابی ترین...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 130
پست جديد وجود ندارد
20181203
مطالب جديد Iuo10
به مناسبت بیست ودومین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل
این هوشدارباش، خواست و فراخوان با گذشت بیش از چهل و پنجسال، با تمام اهمیت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 171
پست جديد وجود ندارد
20181202
مطالب جديد Oio_u_10
مطالب جديد Oau_a_10
نوشته از : نعیم سلیمی

انقلاب و یا نسیم بهاری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 127
پست جديد وجود ندارد
20181202
مطالب جديد 22_o_u14
مطالب جديد 22_u_u10
                                                                                                                                                                                   

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 158
پست جديد وجود ندارد
20181201
مطالب جديد 22_o_u11
مطالب جديد Oo_u_o11
محمد ولی
ببرک کارمل و مبارزه طبقاتی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 160
پست جديد وجود ندارد
20181130
مطالب جديد O_uua_10
عبدالوکیل کوچی           
جنگ وتجاوزگری فرهنگ واخلاقیات جامعه را خدشه دار میسازد

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 152
پست جديد وجود ندارد
20181130
مطالب جديد Ouo_iu10

عبدالوکیل کوچی
برگی از یاد واره های تلخ وشیرین تاریخ
از دفتر چه خاطرات

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 103
پست جديد وجود ندارد
20181128
مطالب جديد Auc_10
ستارللندری
فریاد
 
نداکنم،
        یا صدا کنم،
             ...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 110
پست جديد وجود ندارد
20181128
مطالب جديد Oau_310
   محمد عالم افتخار
 یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 227
پست جديد وجود ندارد
20181126
مطالب جديد Ca_oo10
زندگی نامه عادله بابا
عادله باباجمشیدزادمرید در تاریخ 31/ 4 / 1325 خورشیدی برابرباه 22/ 7 / 1946 میلادی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 101
پست جديد وجود ندارد
20181126
مطالب جديد Ay_o_a10
 نجیب عظیمی
صلح با لشکر جنگی پاکستان، یعنی طالبان پذیرش سیطرهء پشت پرده...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 111
پست جديد وجود ندارد
20181125
مطالب جديد Eu_aoa10

                                  عبدالوکیل کوچی                             
آیا طالبان صلاحیت مذاکره را دارند ؟
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 117
پست جديد وجود ندارد
20181125
مطالب جديد Yoe_co10
 ف. بری
    حربهء دست شیطان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 99
پست جديد وجود ندارد
20181119
 مطالب جديد Oau_210
                                                                                                         پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!
برخ ششم

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 335
پست جديد وجود ندارد
20181119
مطالب جديد Oau_a_10
نابود کننده گان لیبیا اکنون "برای لیبیا"
‫ نوشته: مانلیو دینوچی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 138
پست جديد وجود ندارد
20181118
مطالب جديد 312
احمد ظاهر پر کار ترین خوانندۀ اماتور
 
گرفته شده از شمارۀ سوم سال 1247 مجله پښتون ږغ

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 243
پست جديد وجود ندارد
20181118
مطالب جديد Acu10

شعر و شعار
مرواریدهای ریخته شده از قلم هارون قادری را زیاد می پسندم و به دلم می نشیند و گاه و بیگاه آنرا با خود تکرار میکنم.
در این سروده اش، دو چیز را یافتم: شعر را و شعار را.
***


گمراه می کنند افکار ما را 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 109
پست جديد وجود ندارد
20181116
 مطالب جديد Iu_iu11

[center]ف. بری

هوای سروری                                       

این گــــروه ازمنــــدان در هوای ســــروری  

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 117
پست جديد وجود ندارد
20181116
مطالب جديد Oau_113
 

محمد عالم افتخار

 
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

 برخ (پنجم):

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 310
پست جديد وجود ندارد
20181115
مطالب جديد Oau_111
محمد ولی


سیر مستدیر یادور تسلسل
باطل در سیاست امریکا


حامد کرزی در اوایل زمامداری اش گفته...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 175
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد U_oaou11

شیرمحمد عباس استانکزی کیست؟


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1271
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد Oau_a110
روسیه برای مقابله با تجاوز احتمالی ناتو آماده می شود

‫نویسنده: والنتین واسیلسکو
برگردان: فرهاد بارکزوی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 120
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد Iau_u_12
ذبیر واعظی
قصه وطن اوسانه سى سانه شده
 
اوسانه سى سانه؛
چند قاتل در يك لانه؛

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 108
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد Aa_oiu11
کتاب کوری 


برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۹۸ 

نویسنده: ژوزه ساراماگو

ترجمه: عاطفه اسلامیان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 163
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد Oau_110


آوای آزادی
 
 
- رویکرد غارتگری و ویرانگری غرب در افغانستان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 93
پست جديد وجود ندارد
20181114
مطالب جديد 114
عبدالوکیل کوچی           
 
جنگ وتجاوزگری فرهنگ واخلاقیات جامعه را خدشه دار میسازد

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 97

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5456الخميس 4 أكتوبر 2018 - 1:21
admin اعلان فوتی
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 6:46 ميباشد