پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


سیاست و اندیشه ( آرشیف) 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20080411
عاشقان ودلباخته گان وطن!
اشرف هاشمی
تابستان 1367هجری شمسی بود .امواج گرما تابستان قندهارمثل تفت دیگ بخاراز زمین بلند...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 743
پست جديد وجود ندارد
20080411

دیده گاه ها در باره چگونگی وضع در افغانستان

چرا جامعه جهانی و دولت در افغانستان موفق نیستند؟سیاست و اندیشه ( آرشیف) Olomi_e1

در این اواخر مسله عدم موفقیت جامعه جهانی، که بنابر فیصله های تاریخی "بن" برای افغانستان،...

من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 868
پست جديد وجود ندارد
20080411
گپ هایی دوستانه با کار گذاران اجلاس وسیع نیروهای چپ و مترقی در اروپا
از دیروز تا امروز، تفاوتها ونیازها
آغازین ماه ها و چند سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق شباهتهایی فراوانی با پیروزی حاکمیت بلشویکی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1373
پست جديد وجود ندارد
20080410
  

1

حضور نيروهای نظامی خارجی در افغانستان بعد از سقوط طالبان:

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 سازمان ملل متحد طي دوقطعنامه 1368 مورخ 12 سپتامبر 2001 و قطعنامه 1373 مورخ 24 سپتامبر 2001 بطور تلويحي اقدامات تروريستي را به عنوان «حمله مسلحانه» شناسايي و مجوز توسل به زور برای دفاع از خود را به آمریکا اعطا کرد. هيأت حاکمه بوش به خوبي مي دانست قدرت خراب تر کردن «ويرانه هاي افغانستان» را دارد اما...

من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 662
پست جديد وجود ندارد
20080410
به سایتهای سیاسی مترقی کشور یاری رسانید!
خواننده ها،نگارنده ها و گرداننده های گران ارج!

ازمدتی بدینسو ، سایت پندار بربنیاد احصائیه ها تحلیل کوتاه ازو ضعیت سایتهای افغانی ارایه میدارد.بادریغ و ناخرسندی آمیخته با جرات و شهامت دوستانه ، باید بشما بیان بدارم که به استثنای سایتهای...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 759
پست جديد وجود ندارد
20080410


رژيم جديد كمپانيهاي نفتي آمريكائي در افغانستاناز حقيقت، ارگان حزب كمونيست ايران (م ل م)، شماره 3، بهمن 1380 –با اشغال افغانستان توسط امپرياليسم آمريكا و تشكيل يك حكومت دست نشانده ديگر فصل نويني در تاريخ مبارزات خلقهاي افغانستان آغاز مي شود. مبارزه عليه دشمناني ديرينه كه با چهره اي...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 693
پست جديد وجود ندارد
20080404
محمد قاسم هاشمی

Rétention de sûreté
"حبس ایمنی" یا پرکاری خلای مجازات اعدام
آیا جمهوری فرانسه از پرنسیپ های حقوق بشر عدول ورزیده است؟
حکومت جمهوری فرانسه اخیراٌ طرح قانون جنجال برانګیزی...

من طرف admin - تعاليق: 6 - مشاهده شده: 1008
پست جديد وجود ندارد
20080409
اجلاسی غرض ارزیابی اوضاع سیاسی ونظامی افغانستان
در کشور سویس برگزار گردید !
بتاریخ 20 مارچ 2008 میلادی اجلاسی غرض بررسی و ارزیابی اوضاع سیاسی و نظامی کشور به اشتراک عدۀ از سیاستمداران اروپائی ، امریکائی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1043
پست جديد وجود ندارد
20080409


ناتو و ايران در افغانستان: منافع دوجانبه و خطرات مشترک
14 اسفند 1386,ساعت 10:53:20


جیم والش١

افزایش همکاری در افغانستان در زمینه های گوناگون، ثبات و امنیت در این کشور را تقویت می نماید. دستیابی به همکاری موثر جهت مقابله با شکست، شمار بسیاری از اقدامات گوناگون را می طلبد. در خصوص این ضرورتها در این مقاله توصیه می شود: اول، بنیان نهادن یک مکانیزم ساختاری...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1511
پست جديد وجود ندارد
20080409
دولت افغانستان ناتوان در برقراری امنیت، اما توانا در ایجاد سانسور!


در اعتراض به حکم اعدام خبرنگار جوان افغانی
پرویز کامبخش


  • سوال...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 775
پست جديد وجود ندارد
20080409
ستاد نظامی- سیاسی ناتو و امریکا
زیر گوش ایران

تحولات و رویدادهائی آرام و بی جنجال تبلیغاتی در اطراف ایران...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 559
پست جديد وجود ندارد
20080409


پشتا نه د القا عده او تروریستا نو ملگری نه دی !

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1031
پست جديد وجود ندارد
20080408
جهاد 2 : در آسیای میانه

جهاد افغانستان در سال 1979 ، زمانی با پشتیبانی مالی و حمایت های همه جانبه ی آمریکائی ها آغاز شد که اسلام سیاسی در جریان تغییر اساسی قرار گرفته بود .
از 1945 تا 1979 ، طیف راست اسلامی سفت و سخت به غربی ها و جریان ضد کمونیست در اردوی جنگ سرد وابسته بود . در خلال این دوران ، برای بسیاری...

من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 629
پست جديد وجود ندارد
20080406
اوستا فرخ
در پاسخ به دوسايت اخوانيهای ديو بندی


(ستون پنجم تروريزم افغاني و ناشران هذیان گویی های نگارنده های مستعار باند جمعیت اسلامی)


من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 690
پست جديد وجود ندارد
20080407
انتظاراز"اجلاس وسيع ... " در اروپا


انتظاراز"اجلاس وسیع ... " در اروپا ! ازمدتی به اینطرف غرض دایرکردن همچو اجلاسی که طی اطلاعیهً " کمیسیون تدارک وبرگذاری اجلاس وسیع ... " عنوان شده ، تلاش گسردهً دربین احزاب ، حلقات ومحافل وکتلهً وسیع از کادرهای سیاسی مربوط حزب وطن ( د.خ .ا ) وحاکمیت دولتی آن ، متحدان...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 647
پست جديد وجود ندارد
20080407
چند مسالهً مهم ديگرغرض تكميل نوشته های قبلی

پيرامون جلسهً وسيع نيروهای دموكرات وملی در اروپا !

بخش سوم ونهايیبا اينكه نشست بخشی از نيروهای انقلابی وتحول طلب ديروز تحت نام جلسهً وسيع نيروهای دموكرات وملی به تاريخ ( نزدهم اپريل) در هالند را نميتوان كم اهميت دانست وبه آن توجه جدی نكرد واز تمام توان فردی وجمعی...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 649
پست جديد وجود ندارد
20080407
پيشنهادات به همايش نيروهاي ملي و مترقي در اروپا

نجیب الله عظیمی
تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید

سعی بر هم زدن منشاء بیداد کنید

ننگ دارد بشریت ز چنین کهنه رژیم

طرح ویرانی این بنگهء بیداد...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1007
پست جديد وجود ندارد
20080406
صديق وفا

پيرامون فراخوان
کميسيون تدارک اجلاس وسيع نيروهای ملی، مترقی ودموکرات افغانستان در اروپا


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 913
پست جديد وجود ندارد
20080404
در مقایسه با زلمی خلیلزاد، او فرد اعتدال گرا و دارای بینش فراخ سیاسی است.در رابطه با نیروهای سیاسی افغانستان ، زلمی خلیلزاد اسیر تصورات و پندار های دوران جنگ سرد است.شانس علی احمد جلاتی برای نامزدی ناچیز است.جلالی و خلیلزاد بیشتر دارای هویت سیاسی امریکایی اند تا افغانی.شکست برنامه بن بیانگر شکست استراتیژی های افغانی خلیلزاد و...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1352
پست جديد وجود ندارد
20080402

پيشنهاداتی چند برای کميسون تدارک وبرگزاری
اجلاس وسیع نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات
افغانستان در اروپا
محمدعارف دوم اپريل٢٠٠٨

به خوانش گرفتن اطلاعيه کميسون درسايت های انترنتی اين اميدرايکبارديگردربين نيروهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 674
پست جديد وجود ندارد
20080402


چپ، جزء جدائی ناپذیر دولت مدرن است


فرخ نعممت پور
• راز کنترل قدرت در ایجاد نهادهای مدنی و تقویت جناح چپ جامعه‌ قرار دارد. کشورهای اروپای غربی از این لحاظ نمونه‌ خوبی را عرضه‌ نموده‌اند. حضور جناحهای مختلف سیاسی در یک بستر دمکراتیک و در حضور یک جامعه‌ مدنی نیرومند،...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 633
پست جديد وجود ندارد
20080402

چرا علمای اسلام در افغانستان، از حقوق زن حرف نمی زنند؟نوشتهء سمیع رفیع، ارسالی فضل الرحیم رحیم

هوالمحبوب


· ارزیابی مختصر علمای اسلامی در افغانستان

· زن از دید نظام قبیلوی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 859
پست جديد وجود ندارد
20080331

در اين آواخر جلسه كشور دنمارك نهضت دموكراسئ و ترقي آفغانستان داير گرديد كه بدون شك رفقائ ما در سراسر دنيا از آنچه كه در درون جلسه گذشته است توسط رفيق محترم حفيظ روند اطلاع حاصل نمودند.از بنده نيز دعوت بعمل آمده بود تا در اين نشست حضور يابم ولي از كشمكشها و صف بندبهائ جديدئ قومئ و زباني كه متآسفانه دامنگيررفقائ خوب و سابقه دار مادر شورائ دنمارك گرديده اند ,مطلع بودم لهذا نخواستم, تا به اين مرض مضحك دجار گردم,ازاشتراك در آن صرفنظر نمودم. رفيق روند در حالي راز جلسه خويش را با استفاده ازوسيله مدرن انترنتئ فاش ميسازند كه دشمن سوگند خورده هنوز...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 634
پست جديد وجود ندارد
20080331
ابراز نظر:
بخش دوم
درمورد جلسهً وسيع نيروهای ملی ومترقی دراروپا
وضرورت تشكيل (جبههً ملی ودموكراتيك) !من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 757
پست جديد وجود ندارد
20080331

اطلاعيهء
کمیسیون تدارک وبرگزاری اجلاس وسیع
نیروهای ملی , مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا !
مورخ 31 مارچ2008 میلادی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 602
پست جديد وجود ندارد
20080331

واکنش ها به فیلم فتنه اثر گیرت ویلدرز

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Geert_Wilders803880x200گرت ویلدرز، نمایندۀ هلند و کارگردان فیلم ضد اسلام
نمایش فیلم فتنه اثر گیرت ویلدرز، با مخالفت نخست...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1071
پست جديد وجود ندارد
20080330
  

طنز

در میان فرهنگ عامیانه مردم کابل متل ها( ویا ضربالمثل ها) جایگاه ویژه ای دارند.
هواگرگ ومیش بود ، هنوز ستاره چوپان پایش را از گلیم اش دراز نکرده بود ، گویا نمیخواست که به دیگران نشان بدهد که چی کمال ومنالی دارد.
همه تلاش می کردند که پیش از فرارسی شام( گاو گم) خودش را به خانه وکاشانه شان برسانند .من بیخبر از این راز؛ کنار دریاچه گنجواژه های زبان دری به نظاره نشسته بودم ، وشنای واژها را تماشا می...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1571
پست جديد وجود ندارد
20080329
نوشته تیمور رحمتی

در بازی های ومعادلات جهان در سه دهه اخیر قرن بیستم . افغانستلن یکی از جمله کشور های مورد توجه افکارجمعی ورسانه ها بوده و متا ً سفانه در تقابل دو گرایش متضاد اندیشه و عمل افغانستان به میدان جنگ سردوگرم قرارگرفت که درین تقابل جهانی مردم کشور بیشترین آسیب و خسارات جانی ومالی را متحمل گردیدند.
جنگ سرد وایدولوژیک وسیاسی زمانی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1413
پست جديد وجود ندارد
20080329
افغانستان: دستاوردها وناکامي هاي سالهاي پس از موافقتنامه بن
والنتینا پاسکواله- واشنگتن پریزم

روز ١٤ ژانویه (٢٤ دی) شبه نظامیان طالبان "هتل سرنا" در کابل را مورد حمله قرار دادند، که یکی از نادر اماکن امن برای خارجی ها و ثروتمندان افغانی محسوب می شد. این رخداد آخرین موردی بود که یادآوری می کرد شرایط...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 934
پست جديد وجود ندارد
20080329
از حوزه روابط بین الملل
ناتو به خط قرمز نزدیک نمی شود

بکتاش سیاووش - واشنگتن پریزم

کابل، افغانستان

ناکامی در جنوب، جدال در ناتو

آنچه ناتو را در قبال مسایل افغانستان نگران ساخته است، مقاومت شدید طالبان و ادامه نا آرامی ها و حملاتی می باشد که این ائتلاف را در جنوب افغانستان حیرت زده کرده است. فرماندهان و سیاست پردازان ناتو شش سال پس از استقرار نیروهایشان در افغانستان، اکنون اعتراف می کنند که نیروهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 667
پست جديد وجود ندارد
20080329
د كرزي د دولت سياسي ا پوزيسيون بايد له داخل او كښته جوړ شيګران هيوادوال پوهيږي چې زموږ پر ملت داسې يو مشرتوب تپل شويدى چې نه په اقتصادي، نه په سياسي، نه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 734
پست جديد وجود ندارد
20080329
روانشناسی نژاد پرستی و نفرت از غیرخودی

متون روانکاوی تا کنون هیتلر را با برچسب هایی چون: مجنون پارانوئید، کودکی «سادیست» و دیگر آزار، ترسوئی پنهان در پشت توّهم شجاعت، برده ای روان نژند در چنگ وسوسه های دیگرآزاری، خود شیفته ای در چنگ حقارت نفس و بالاخره روان پریشی ضد اجتماعی و تشنه ی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1207
پست جديد وجود ندارد
20080328
خشونت و عوامل ضرورت به کار گيری آن در افغانستانمن طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 844
پست جديد وجود ندارد
20080328
سیاست و اندیشه ( آرشیف) TimaMortada_08.jpg_200_-1

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 829
پست جديد وجود ندارد
20080328
جامعه مدنی چیست و ابزار کدام طبقه است؟


بعد از 11 سپتامبر که غربی ها، افغانستان را مستقیماً در سیطره خود در آوردند، با استقرار نیرو های نظامی، ارسال هزارها ملیون دالر جهت تحکیم موقعیت خود و جابجایی صد ها دونر، دپلومات و انجو، در کنار اعلان پروژه دموکراسی، تشکیل نهاد های جامعه مدنی، تیوری رسیدن به چنان جامعه ای را...

من طرف admin - تعاليق: 8 - مشاهده شده: 10003
پست جديد وجود ندارد
20080328
ستم بر زن در افغانستانبعد از حمله نظامی تجاوزكاران امپرياليست به افغانستان و به كرسی نشاندن حامد كرزی بر مسند قدرت نشاندگی ، امپرياليستها هياهوبراه انداختند كه يكی از اهداف شان در افغانستان " آزادي" زنان است . رژيم دست نشانده و تسليم طلبان نيز حامی اين تجاوز گرديده و درهمه جا سر وصدا راه انداختند كه امپرياليستها به خاطر " دموكراسي" و " رهائی " زنان به...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 837
پست جديد وجود ندارد
20080328
افغانستان؛ عصر تمدن یا قرون وسطی؟از اولین مقولاتی که همراه با بی پنجاه و دو به کشور ما صادر شد، آزادی بیان بود. گوش ها را بخاطر تبلیغ آن کر ساختند و در تمامی کنفرانس ها و سیمینارها و سفرهای داخلی و خارجی از آن به عنوان دستاورد بی نظیر و چشمگیر یاد می شد، ولی واقعیت موجود در افغانستان به گونۀ...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1995
پست جديد وجود ندارد
20080328
شريك طالبان، دلال يونيكال، پاشنه آشيل آمريكا در خاورميانهپاشنه آشيل آمريكا در منطقه خاورميانه كه با هوش و ذكاوت خود توانسته بيش از بيست سال شماري از مقامات كاخ سفيد را با اطلاعات جهت‌دار خود به اقدامات متناقض در تعامل با گروه‌هاي افغان وا دارد، كسي نيست جز... در دسامبر 1997 يونيكال، رهبران رده‌بالاي طالبان را به آمريكا آورد تا شاهد فعاليت‌هاي آنان در هوستون باشند. همسر خليل‌زاد، يك نويسنده...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1037
پست جديد وجود ندارد
20080327
عبور دوستم از هفتخوان رستم
نواندیش

سیاست و اندیشه ( آرشیف) 01dustum


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 892
پست جديد وجود ندارد
20080327
ناتو سه مرتبه ضعیفتر از قوت های محلی افغان
نوشته محمد قاسم هاشمی
سایت انترنیتی بی بی سی روز چهارشنبه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1130
پست جديد وجود ندارد
20080325
جنگ تروریست ها و کانون های بحران
آذر ماجدی


جنگ تروریست ها عوارض دهشتناکی در خاورمیانه و کشورهای همجوار داشته است. 6 سال جنگ بیش از یک میلیون و نیم کشته بر جا گذاشته، چندین کشور را ویران و نیم ویران کرده، آزادی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 883
پست جديد وجود ندارد
20080325

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 672
پست جديد وجود ندارد
20080324


عبدالشکورخوشه چين


باران انسا نیت


درزمان های سابق در کشورما و یا کشور های شرقی مسابقه های پهلوانی رواج داشت. در جشن ها و یا در روزهای رسمی و یا تجلیل از روز دهقان مسابقات پهلوانی به نمایش گذا شته می شد. دران هنگام مسابقه با اساس قد و قامت و یا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 738
پست جديد وجود ندارد
20080324
به بهای هدف

تورکی الحمد
برگردان علی محمد طباطبایی
در 1969 هنگامی که فقط 17 سال داشتم به خاطر می آورم که شدیداً تحت تاثیر هرچیز ناسیونالیستی و چپگرا قرار داشتم. هر وقت که فرصت...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 706
پست جديد وجود ندارد
20080324
ناپدید شدن جادوی قدرتمند دین


نوامبر 18, 2007


دانیل سی. دنت
برگردان علی محمد طباطبایی
من چنان دیدگاه خوش بینانه ای دارم که امیدوارم زنده مانده و ناپدیدشدن جادوی قدرتمند دین را نظاره کنم. به باور من در حدود 25 سال آینده تقریبا تمامی ادیان به پدیده های کاملا متفاوتی تکامل خواهند یافت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 687
پست جديد وجود ندارد
20080324
بنیادگرایی روشنفکر انه یا نژادپرستی ضد نژادی


بخش اول


پاسکال بروکنر
برگردان علی محمد طباطبایی

پاسکال بروکنر از آیان هیرزی علی در برابر یان بوروما و تیموتی گارتون اش دفاع می کند و اندیشه های مبتنی بر تعدد فرهنگ های آنها را از جهت بازگرداندن انسان ها به ریشه های سنتی خود...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 848
پست جديد وجود ندارد
20080324
نهضت ضد روشنگری
رالف داهرن دورف
برگردان علی محمد طباطبایی

سیاست و اندیشه ( آرشیف) 1949587390_54b21ad855_o

آن چه جهان فقیری می شود که نمی توان هرسخنی را در آن بر زبان آورد، زیرا ممکن است باعث رنجش دیگری بشود. در یک جامعه ی چند فرهنگه که در آن هر تابوی گروه های موجود و متفاوتش باید...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 724
پست جديد وجود ندارد
20080323

سخني با دكترسروش


1 - كلمات كجمدار وبيمار گون است ص2

2 -بگذارفرومايگان برسرهركوي وبازاردادزنان وجدانهاي شان راآرام سازندص3

3 - انسان ها نهال هاي باغ خدايندص3

4 -گفتگو با دکتر عبدالکریم سروش درباره قرآن ص5

5 - پیامبر نقشی فعال و حتی تعیین‌کننده در تولید قرآن داشته است؟ص6

6 -پس قرآن...

من طرف admin - تعاليق: 5 - مشاهده شده: 947
پست جديد وجود ندارد
20080323
در هیچ زمانی آمریکا مدافع ترقی خواهان نبوده است


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 684
پست جديد وجود ندارد
20080323


روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز گذشته خود از تغییر موضع ناتو و آمریکا و عقب‌نشینی آنها از استراتژی قبل در افغانستان به دلیل ترس از شکست و ناکامی در مبارزه با گروه طالبان پرده برداشت.

به گزارش ابنا به نقل از "اسلامیک نیوز"، روزنامه نیویورک تایمز ضمن اعلام این خبر با اشاره به احتمال شکست نیروهای اشغالگر در برابر گروه طالبان در افغانستان، نوشت: مسئولان سازمان پیمان آتلانتیک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 665
مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الجمعة 3 يوليو 2020 - 18:39 ميباشد