پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


سیاست و اندیشه ( آرشیف) 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20080515
تارنمای پندار ازهر گامیکه در راه احیا و تامین همبستگی نیروهای مترقی برداشته میشود ، حمایت میکند.در ضمن ، از نشر بیانیه ها و اعلامیه هاییکه ممد انساد راه های وحدت و یا اتحاد سازمانهای موثر سیاسی میگردد، احتراز میورزد. اخیرا در معدودی از رسانه های مترقی تبلیغات سوء برعلیه همایش اروپایی صورت گرفت که باید...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 635
پست جديد وجود ندارد
20080514

اطلاعیه
کمیتهً سازماندهی و همآ هنگی امور در اروپا !
مورخ 12.05.2008


نخستین اجلاس مشورتی کمیته سازماندهی و همآهنگی امور به اشتراک نماینده گان احزاب موُسس اجلاس وسیع نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان دراروپا تدویر گردید...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 657
پست جديد وجود ندارد
20080509
کسیکه از خانه شخصی خود دفاع کرده نتواند توقع دفاع کشوراز او بيهوده واضافيست
محمد یعقوب هادی

حادثهً هشتم ثور در کابل از جمله حادثاتی است که کمتر در جهان واقع میشود ودلیل آنهم باثر تمرکز تمام امکانات...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 641
پست جديد وجود ندارد
20080507
فریاد از این بازیگران
باز منادیان دین نغاره تزویر وریا را به صدا اورده میگویند زبانها را خواهند برید وچشم ها را کور خواهند ساخت آزادی ها را به دارخواهند زد. واقعا در خرابکاری وبربادی حرف شان خطا نمیرود چه گفتند که نکردند خاک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 670
پست جديد وجود ندارد
20080507
سیاست و اندیشه ( آرشیف) R_rawan_s
رحمت الله روان
ارگا نها ی امنیتی با ید ازنفوذ اجنتا ن خار جی ازاد گردد !

سوء قصد به جان حامد کرزي رئيس جمهوري افغانستان که درجريان مراسم بزرگداشت شانزدهمين سالگرد پيروز تفنگسا لا ران درکا بل صورت گرفت با محکوميت جهاني روبرو شده است . هرچند گروه طالبان بلافاصله...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 837
پست جديد وجود ندارد
20080505
محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان ونمایندۀ مردم در پارلمان افغانستان از وضعیت امنیتی کشور اظهار تأسف نمود !


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 605
پست جديد وجود ندارد
20080505
وحدت نیرو های هم اندیش فعل مردم دوستی ووطندوستی است
در این روز ها بازهم تبلیغات گسترده علیه نیروهای مترقی از طرف حلقات معین که هرگز از توطعه ، تهمت ونفاق نادم نیستند وندامت نمیکشند صورت میگیرد . نیرو ها ی مترقی از طرف آنان مورد حملات خانینانه قرار گرفته باز...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 716
پست جديد وجود ندارد
20080504
در مورد جلسه نیرو های ملی،دموکرات و مترقی افغانستان در اروپا
ګردهمایی نخبګان سیاسی،اجتماعی و فرهنګی کشور عزیز ما افغانستان در نزدهم اپریل سال روان در هالند حادثه مهمیست که خاطره ان مدت های طو لانی در ذهن وروان اشتراک کنندګان باقی می ماند شرکت بیش از پنجصد تن از فعالین سیا سی ،اجتماعی و...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 730
پست جديد وجود ندارد
20080503
بنام خدا

سلام بر تو اي كارگر

بوسه ي محمد(ص)،بردستان پينه بسته ات مبارگ

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Jafari_s2

اسدالله جعفري

سلام بر تو !

سلام برتو كه مظهر آفريدگاري!

سلام بردستان پرپينه ات كه كتيبه ي تاريخ است.

سلام بر...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 755
پست جديد وجود ندارد
20080501
کابل ، ۹ ثور ۱۳۸۷ حامد کرزی قبل از عزیمت به کویت میخواست تا تورن اسماعیل مشهور به( چکه سرک) و صبغت الله مجددی مشهور به (روباه پیر شورباز) را در کنار احمد شاه مسعود به حیث فهرمانان ملی اعلان کند.
کرزی از سفرهای رسمی خود به کویت و کشور های خلیج عمدتا برای مقاصد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 660
پست جديد وجود ندارد
20080501
اکبر سید آبادیافتضاح ـ استیضاح و افتضاح بزرگتر

مقدمتا باید گفت که برهم زدن مراسم تجلیل...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 591
پست جديد وجود ندارد
20080501
سیاست و اندیشه ( آرشیف) K_estalefi_s

دو آرا مگاه بـــه دوشخصیت ملی

اعلیحضرت امیرحبیب الله «کلکانی» ومؤسس...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 676
پست جديد وجود ندارد
20080429
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Aminfarhang
ج.ش ، شهر کابلمن طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 854
پست جديد وجود ندارد
20080429
تاج محمد ( فعال )
تقاضا نامــه


بگـذار صدای ضمیر و وجدان و همتم را به گوش رهبران،استادان ،همسنگران و همرزمان خود برسانم

رفقــای عزیز ، رهبــران نهضت فراگیـردموکراسی و تـرقی افغانستـان ، حـزب متــحد ملی،نهـضت آینـــده ، حـزب دموکـــراتـیک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1667
پست جديد وجود ندارد
20080429
تبصرهء سیاسی بالای شانزده همین ســــــــــــــــــــــالگرد جشن به اصطلاح « فتح کابل»


هموطنان عزیز!
پرده های تلویزیون جهان دیروز صحنه های فراموش ناشدنی رژهء نظامی شانزده همین سالگرد جشن (مجاهدین + تکنوکرات ها) را در داخل افغانستان به نمایش گذاشتند، صحنه های که به اصطلاح بیک چشم باید خندید و به چشمی دیگر...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 690
پست جديد وجود ندارد
20080429
28/04/2008
چار پیامد گرسنگی.
- سؤتغذیه ( بدی تغذیه)*
- بی غذائی(قحطی)*
- اپیدمی...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 1184
پست جديد وجود ندارد
20080429
داکتر حمیدالله مفید
از گپ های پیش پا افتاده

باد در غیاب نویسنده از پنجره به درون خزید و یک دسته کاغذ ها را از روی میز برداشت وروی زمین پراگنده کرد .
روی...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 703
پست جديد وجود ندارد
20080429
سیاست و اندیشه ( آرشیف) R_rawan_s
رحمت الله روان
افشاي عمل ضد بشری امر یکا در افغا نستان!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 661
پست جديد وجود ندارد
20080428
ابراز نظر درمورد:

اولين جلسهً مشترك دوستانهً چند حزب ،گروه وشخصيتهای سياسی
مستقل ترقيخواه ودموكرات درهالند

بخش اول

سرانجام ،بعد تلاشهای فراوان وحدت خواهان حزبی واتحاد طلبان ترقيخواه وطن دراروپا ، جلسهً وسيع نيروهای( ملی ، دموكراتيك وترقيخواه) درشهر«ايند هوفن » كشورهالند، به جای جلسهً تامين كنندهً وحدت حزبی مجموع گروها وحلقات رفيق ،...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 669
پست جديد وجود ندارد
20080427
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Aref_erfan_s2
محمد عارف عر فان‏

لندن08/04/28

باز تاب واقعی اجلاس وسیع نیرو های ملی, مترقی ودمو کرات در اروپا

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 857
پست جديد وجود ندارد
20080427
به مسلمان دموکرات (مضحکه جدید سیاسی) یا آخوندیکه دیفلوم انجنیر شده
حزب آرمان مردم یا خار نوپیدا درنیستان خونین باند تبهکاران جمعیت اسلامی مافیا - ملا برهان الدین ربانی ( همکربانش او را استاد خوانند .)

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 640
پست جديد وجود ندارد
20080427

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکتباران افغانستان
در رابطه با امتیاز دهی های نفاق افگنانۀ قبیله سالاران حاکم با مبدل سازی سراسر کشور به حوزۀ انتخاباتی کوچی ها جهت اعزام نماینده به پارلمان کشور


آیا درتاریخ چنین حاتم بخشی از...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 596
پست جديد وجود ندارد
20080427
جنگ های کابل
یکروزی کارته نو

بر اساس سرگذشت واقعی

اشرف هاشمی

سال 1371هجری شمسی بود .
کابل داشت در زیر کارد جلادان تکه تکه میشد.در هرگوشه و کنار جاده ها و خیابانها پوسته ها و پاتکها جابجا شده بود . تاراج اموال دولتی توقف شده بود بدین معنی نه که دیگر سیر شده بودند بلکه دیگر چیزی نمانده بود که ببرند . حالا نوبت...

من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 558
پست جديد وجود ندارد
20080427

نامۀ اعتراضیه عنوانی آژانس مطبوعاتی BBC


جناب رئیس و مسئولین محترمBBC !

از آنجاییکه آژانس مطبوعاتیBBC از لحاظ ژورنالیستکی کامل ترین رسانه خبری بوده و در سطح جهان از شهرت خوبی، به خصوص در کشور مان افغانستان، برخوردار میباشد، اینکه به کدام پیمانه در پخش اخبار، حوادث و رویدادها...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 527
پست جديد وجود ندارد
20080427
صديق وفا
گشايش دريچهءبسوی گفتمان
در رابطه به همايش وسيع مؤرخ 19 اپريل 2008 نيروهای ملی ودموکرات افغانستان در اروپا، برداشتها، واکنشها، گزارشها وبينشهای گونه گون ارايه گرديد، من هم منحيث...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 603
پست جديد وجود ندارد
20080425


گزارش نخستين اجلاس وسيع نيروهای ملي،مترقي و دموکرات افغانستان در اروپا

اجلاس وسیع نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا ، درنتیجه ابتکار ومساعی مشترک بخش های اروپائی احزاب آرمان مردم افغانستان، فعالین صلح افغانستان ، کنگرۀ ملی افغانستان ، نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 779
پست جديد وجود ندارد
20080424
بیانیه محترم یاسین بیدار رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان در اجلاس مورخ 19 اپریل سال 2008 احزاب و ساز مانهای...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 982
پست جديد وجود ندارد
20080424

نويسنده: محمد اکرام اندیشمند
منبع : کبل پرس

حفیظ الله امین و فرمان کودتا:

جگرن (سرگرد)عبدالغنی از افسران وزارت داخله نویسنده ی کتاب شب هاب کابل با نام...

من طرف admin - تعاليق: 6 - مشاهده شده: 961
پست جديد وجود ندارد
20080424
18اپریل سال 2008 ---------------------- شهر کابل
بسم الله لرحمن الرحیم
پیام شاد باش محترم نور الحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 896
پست جديد وجود ندارد
20080423
یادداشت خواننده
آقایی بنام تاکنون بکلی مجهول که خود را سخنگوی حزب کاملا مجهول الهویه تر از خودش( حزب آرمان مردم افغانستان )میخواند نامه ای بیکی از سایتهای انترنت فرستاده و نماینده های اروپایی حزب خود را به نکوهش گرفته است که چرا با این سخنگو و رهبر شهیر خود در کابل ، تماس نگرفته اند و اعلامیه صادر کردند و در همایش اروپایی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 655
پست جديد وجود ندارد
20080421
نخستین اجلاس وسیع نیروهای ملی دموکرات افغانستان در اروپا دایر شد.
اشرف هاشمی
تاریخ 19 اپریل شهر ایندهوفن.
...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 615
پست جديد وجود ندارد
20080421
خادمین دیوبندیها ، از یک سوراخ نی ، ازیک سوراخ سرمی کشند !!
نوشته : لطیف کریمی استالفی .
«ازهرچه که آن خوشست نهی است مُدام
تا ره نزند خوشی ازین مـــردم عـــام
ورنه می وچنگ و روی...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 770
پست جديد وجود ندارد
20080422
عبداشکور خوشه چین

برداشت شخصی ام از جلسه......

برداشت شخصی ام از جلسۀ تاریخی 19/4/2008 این طور است. گردا نندگان جلسه را به معلمان، اسادان و رهنما یانی تشبه مینما ئیم که از مکتب ندای بر حق انسان و ا نسانیت شهاد ت نامه بدست آ ورده اند. وجدان بشریت و انسانیت...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 589
پست جديد وجود ندارد
20080421
حلقه هاي ريز ، احزاب سياسي نيستند.

خواننده های گرانقدر !
از چندی بدینسو معدودی از شخصیتها و حلقه های ریز سیاسی تلاش دارند تا با ارسال یادداشتها و پیامها به سایتهای انترنت خود ویا حلقهء خود را به عنوان حزب سیاسی وانمود سازند. جلسه نیروهای...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 804
پست جديد وجود ندارد
20080421

سخنرانی سليم صابری
در نخستين اجلاس وسیع نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا

مؤرخ: 19.04.2008
Eindhoven-Holland

حضار...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 853
پست جديد وجود ندارد
20080421

پيام به گردانندهء تارنماي پندار

گردانندهﺀ ارجمند تارنمای وزین پندار، بابک گرامی!
بیان کوتاه و پر از...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 699
پست جديد وجود ندارد
20080421

بنام خدا


راه هاي تحقق وحدت ملي در افغانستان


اسدالله جعفري


1 -وحدت ملي يعني چه؟

2 - راه هاي عمليي تحقق وحدت ملي چيست؟

وحدت ملي يك كلمه مركب اضافي مي باشد كه واژه ي وحدت به واژه ملي اضافه شده است اين دوواژه مضاف ومضا ف اليه يك كلمه بنام وحدت ملي راشكل مي بخشد.

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 2999
پست جديد وجود ندارد
20080421
20/04/2008
یوسف آرینتا

۱٩ اپریل یک روز وشب خالی در زندگی من
پیش از اینکه تصمیمم بگیرم...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 706
پست جديد وجود ندارد
20080421
متن سخنرانی در اجلاس وسیع نیروهای ملی ـ مترقی در اروپا
سرور منگل
فقا ! دوستان ! مسرت دارم امروزدرجمع شما بهترین نخبه گان سیاسی ـ مسلکی واجتماعی ـ فرهنگی کشورفرصت یافته ام، تا بیکی از مسایل آرمانی ـ سیاسی وسازمانی کشورومردم ما ، که کلیدرمز موفقیت...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 872
پست جديد وجود ندارد
20080417
چند پرسش یکی از خواننده های پندار پس از ویرایش
بازار سیاست در افغانستان تا حدی مبتذل شده است که رییس جمهور کرزی در برابر جوانان دانشگاه کابل گفت:
"والله ما از اول نمیفامیدم که به این ساده گی رییس جمهور میشم ، حالی که شدیم والله گه خو...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 703
پست جديد وجود ندارد
20080417
بنام خدا
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Image002شبي كه گل‌نساء گل بر سرش كرد

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 998
پست جديد وجود ندارد
20080416

سخني چند در ارتباط به
تدوير اجلاس نيروهای ملي ، مترقي و دموکرات افغانستان در اروپا
دستگير صادقي
قرار است به زودی ( 19 اپريل سال روان ) ، اجلاس نيروهای ملي ، مترقي و دموکرات افغانستان در اروپا ، در شهر ايندوفن کشور هالند داير گردد. بر اساس اطلاعيه های کمسيون تدارک...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 593
پست جديد وجود ندارد
20080415

اطلاعیهً
کمیسیون تدارک وبرگزاری اجلاس وسیع
نیروهای ملی , مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا !
مورخ 15 اپریل 2008 میلادی


کمیسیون تدارک وبرگزاری اجلاس وسیع نیروهای ملی ، مترقی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 625
پست جديد وجود ندارد
20080414

دین که در نیم متر تکه خلاصه شود ..؟!


سجیه کامرانی و سیمین عمر
کسانی که ماهواره ( دیش آنتن) دارند با چهره و برنامه های این دو زن آشنا هستند٬ خانم سجیه گرداننده برنامه «تلویزیون...

من طرف admin - تعاليق: 5 - مشاهده شده: 1134
پست جديد وجود ندارد
20080415
در تدویر اجلاس اروپایی نیروهای مترقی برونمرزی کشور نبايد تاخیر صورت گيرد.
تاکنون مواضع سیاسی سازمانهای آتی روشن نیست:
تشکیلات موءقت حزب وطن، کمیتهء انسجام حزب وطن، کمیته های احیای ح.د.خ.ا، جناح های متعدد خلقی های پیشین،شخصیتهاییکه...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 644
پست جديد وجود ندارد
20080413
خليل‌زاد در انتخابات اينده رياست جمهوري افغانستان ا ما ده گی نشان داد !

(
شنبه 24 حمل 1387)

خلیل زاد نما ینده آمريكا در سازمان ملل تصريح كرد: «به منظور رقابت با حامد كرزي در انتخابات...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 717
پست جديد وجود ندارد
20080327
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Fawziya%20Kofi
ديد گاهه ها و نظريات در ارتباط آينده افغانستان!مصاحبه با محترمه فوزيه كوفي عضو ولسي جرگه

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 936
پست جديد وجود ندارد
20080413

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Fawziyai-Kofi
فراخوان سیاسی
برای پیشطرح مسایل آینده افغانستان
نزدهم آپریل 2008
بایاد ونام پروردگارتوانا
همدیاران گرامی!
مبارزان و هواداران پیشرفت افغانستان!
سلام برشما...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 690
پست جديد وجود ندارد
20080412
چه کسانی می خواهند رئیس جمهور شوند؟(1)

یاسین کمالی
سه سال و چندماه از ریاست جمهوری حامد کرزی می گذرد. و کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری دوم افغانستان باقی مانده است. این مساله باعث شده است که سرو صداهای مربوط به انتخابات...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 774
پست جديد وجود ندارد
20080409
مصطفی ظاهر چهره بعدی پس از کرزیسیاست و اندیشه ( آرشیف) Mohammedzahirshah

اگر بگوییم که با فوت محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان و یا بابای ملت کرزای، دیگر میراث سلطنت و پادشاهی از کشور ما از بین رفت، اشتباه کرده ایم. اگر توجه کرده باشید، حالا در بعضی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1693
مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الجمعة 3 يوليو 2020 - 20:30 ميباشد