پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


سیاست و اندیشه ( آرشیف) 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20080730
زنداني شدن نصير فياض،چهره و ماهیت کریه رژیم دراکولایی
کرزی (جهادی – طالبی) را مستند به نمایش گذاشت.


با زندانی شدن نصیر فیاض، "حقیقت" برای همیش، تا زمانی که رژیم دراکولایی غَرمست ِ مکیدن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 950
پست جديد وجود ندارد
20080730

مطبوعات آماج
تهاجم قدرت و سیاست قومی
حکومت


سیاست و اندیشه ( آرشیف) Nasir2
مطبوعات آماج
تهاجم قدرت و سیاست قومی حکومت


نصیر فیاض گوینده و گرداننده ی مؤفق برنامه " حقیقت " در تلویزیون آریانا برای افغانستان،...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1012
پست جديد وجود ندارد
20080720

گرایش نوبنیاد دموکراتیک خلق ؛ گزینهء نیرومند در برابر
وحدت نهضت فراگیر با متحد ملی


گرانقدر محمد ابراهیم سکندری در پاسخ بما نگاشته بود:

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 9999
پست جديد وجود ندارد
20080729
پیروزی ازراه جنگ در افغا نستان غیرممکن است.

ژرار شالیان پژوهشگر و نویسنده فرانسوی در گفتگو با لوموند گفت : پیروزی ناتو در افغانستان غیرممکن است.

به نوشته روزنامه لوموند در اینترنت ، ژرار شالیان کارشناس مسائل جغرافیای سیاسی و جنگ های نامنظم که بسیاری از اوقات خود را در افغانستان سپری می کند با کمک پژوهشگران...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1408
پست جديد وجود ندارد
20080728
ن. نیرو
زهر در پیکر نهضت
یک تن از نویسندگان غرب بنام مایکل برومن مینگارد: که بیماری خود خواهی چون شاخ بز برفرق انسان خودخواه و جا طلب به جولان افتیده و زمانیکه این عطش توفیق فرونشستن...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1035
پست جديد وجود ندارد
20080724

پاسخی به پرسشهایی یک دوستِ چپ اندیش (پرچمی) من


سلیمان راوش
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Rawesh_s

حرف من اینست عزیز!
که مبارزه اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ به دونوع بوده است.
1...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1391
پست جديد وجود ندارد
20080724
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Arianta_s11
یوسف آرینتا
اوباما در افغانستان، سفری که تعبیرات چندگانه بهمراه داشت.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1108
پست جديد وجود ندارد
20080724

سیاست و اندیشه ( آرشیف) R_rawan_s
رحمت الله روان

کرزی باز هم اعتراف کرد .

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 991
پست جديد وجود ندارد
20080723
افغانستان در چنگال ملا ها و آخوند های دین فروش و پول پرست
همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشند
اعتصاب غذايي ياا رژيم غذايي ؟
به دنبال اعتصاب غذایی ورزیم غذایئ حاجی محمد محقق رییس کمیسیون دینی، فرهنگی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1292
پست جديد وجود ندارد
20080722
نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی
بخش اول
بجای مقــدمــه
هنگامیکه از خواب میخیزیم ، میبینیم...

من طرف admin - تعاليق: 8 - مشاهده شده: 5985
پست جديد وجود ندارد
20080721
بنام خدا
دعوت به تحصن در كابل ،در اعتراض به كوچي گر

اسدالله جعفري
برادران وخواهران هم سرنوشت:
نيك مي دانيد كه مبارزات ملت بزرگ افغانستان مرهون خون سرخ تك تك فرزندان اين سرزمين است وهيچ قوم وگروه خاصي نمي تواند پیروزی دراين مبارزات را مصادره كنند. چرا كه خون فرزندان افغانستان از شمال تا جنوب واز شرق تاغرب واز تا كرانه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 988
پست جديد وجود ندارد
20080721
یادداشت در بارهء این تصاویر بزودی نشر میگردد.

پیامد های کاربرد اسلحهء آلوده با يورانيم بوسیله قوتهای ناتو و امریکا در افغانستان

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Compname1
من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 2221
پست جديد وجود ندارد
20080720
امریکا در افغانستان به دنبال منافع خود است.


سیاست و اندیشه ( آرشیف) 2s1q910


در حالیکه بارک اوباما ، کرزی را بخاطر بی کفایتی او در امر بازسازی افغانستان نکوهش کرد، برای نیل به منافع بعدی امریکا در منطقه ، یکی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1221
پست جديد وجود ندارد
20080720

حامدکرزي ، رهبر شبکه جديد ترور و مافيا در منطقه
حامد کرزی که خود و اعضای خانوادهء تاراجگرش یکی از جهادی های باند جبههء نجات به رهبری بنیادگرای مکارصبغت الله مجددی بود و بعدا پیوند های تازه با فرماندهان جمعیت اسلامی برای ایجاد شبکه مافیایی برقرار کرد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1068
پست جديد وجود ندارد
20080720
در افغانستان قوانين گارسون امريکايي نافذ اند يا ملا ي پنجابي؟


سیاست و اندیشه ( آرشیف) Karzaiسیاست و اندیشه ( آرشیف) 2

هفت سال است که رسانه های غرب و هوادار حاکمیت کابل دهل دموکراسی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1060
پست جديد وجود ندارد
20080719
یادداشت پندار در رابطه با نگرش آقای اسدالله جعفری


نگارندهء گران ارج جناب جعفری!
کاربرد واژه ملت(تشکل اتنیکی) و حتا ملیت( تعلق به قوم یا ملت) در مورد قوم هزاره و هر قوم دیگر افغانستان(پشتون ، تاجک ، ازبک و دیگران ) درست نیست.همچنان ،واژه ملیت که از زبانهای خارجی به ادبیات سیاسی مروج در دورهء حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان راه یافت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1018
پست جديد وجود ندارد
20080718
روزنامه های جهان درمورد افغانستان چه مینویسند؟

به نوشته نیویارک تایمز ، اوباما نامزد حزب دمکرات در انتخابات رياست جمهوري آمريکا مي گويد در صورتي که رئيس جمهور شود، دو لشکر به نيروهاي آمريکا در افغانستان اضافه خواهد کرد.
وي سعي دارد عساكر آمريکا را از عراق خارج و حدود هفت هزار نفر به افغانستان اعزام کند.
اوباما روز دوشنبه گفت :" به عنوان...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1460
پست جديد وجود ندارد
20080716
۲۶ سرطان، روز جمهوري افغانستان را پاسداریم!


در بامداد ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ طلیعهء پردرخشش جمهوریت در آسمان مکدر سیاسی افغانستان نمایان گردید.حاکمیت خاندان مستبد ، واپسگرا و مردم ستیز شاه پایان یافت ودر راس دولت فردی جا گرفت که بدون شک او را علیرغم وابستگی خانواده گی اش میتوان یکی...

من طرف admin - تعاليق: 4 - مشاهده شده: 1065
پست جديد وجود ندارد
20080714
ج. شورش
نقاب های دریده
چندی قبل مطلبی را تحت عنوان بزرگ ( اعلامیه تعدادی از اعضای نهضت فرا گیر ترقی ودمو کراسی در اروپا ) در یک سایت انتر نیتی و در یک فاروم مورد مطا لعه قرار داده ولحظه ء در فکر فرو رفتم که این ساز مان جدید اولاء تراوش ذهن شخص معین بوده ودر ارو پا وجود عینی وخا رجی ندارد...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 1094
پست جديد وجود ندارد
20080710
بازدید کننده های سایتهای افغانستان

---فیلتر سایتها در افغانستان ؛ نماد خصومت مافیا کراتها با آزادی بیان و دگر اندیشی--

در جمهوری مافیایی جهادی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1261
پست جديد وجود ندارد
20080708
بنام خدا
دوشنبه خونين 17 سرطان 1387

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1021
پست جديد وجود ندارد
20080708
حرف های برهنه

اشرف هاشمی
ایاتوان انتقاد وانتقاد از خود را داریم؟
ایا جراات نگاه کردن بگذشته خودراداریم؟

ایا توانی انراداریم تا رهبران و مسوولین خود را نقادانه بررسی نمایم از کار های خوب انها درس بیگیریم واز اعمال بد انها فاصله بیگریم؟

ایا کسی مارامیگذارد تا انگشت انتقادبسوی رهبران گذشته و جدید دراز کنیم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1109
پست جديد وجود ندارد
20080708
شمارش در مورد درجه بندی سایتهای پربیننده افغانستان تاکنون بوسیله پندار ، فراتر از مرز ها و کابل پرس ارایه گردیده است که دران حقیقت وضع سایتها بازتاب یافته است. نوشته اخیر آقای کامران میر هزار ، ژورنالیست افغانستان و گردانندهء کابل پرس کاملا غیر جانبدار است ودران نگارنده حقیقت را به نفع سایت کابل پرس و یا به ضرر کدام سایت دیگر جعل نکرده است.
با تایید آن نوشته ، وضع سایتها را درین هفته مشاهده میکنیم:

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1897
پست جديد وجود ندارد
20080707
٠٠٠و فردا گل افیون نچینیم
نویسنده : ثریا بهاء
در سر زمین که گل افیون با خون انسانش آبیاری می شود وآنسوی مرزش ثروت می اندوزد، بزرگترین تراژیدی قرن بیست یکم را پدید آورده است ٠
دو ماه قبل این تراژیدی را بگونه یی نوشتم تا نسل های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 976
پست جديد وجود ندارد
20080705
یادبود علامه «محمود طرزی»
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Mahmudtarzi


«کمیسون سازماندهی سالگرد یاد بود علامه «محمود طرزی»، جلسه یی را با شرکت آقای «عمر طرزی»، رییس، خانم شاهدخت «هندِ افغانستان»، معاون، آقای داکتر احمد حبیب «ذکریا»، عضو «هیئت امنا»، خانم ملالی «وردک»، هم آهنگ کننده «بنیاد فرهنگی محمود...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 2252
پست جديد وجود ندارد
20080704
حکم محکمه مافوق مهاجرتي سويدن فاجعه مي آفريند
محکمه مافوق مهاجرتي از عينک دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت به وضعيت پناهجويان افغان نگاه کرده مطابق ميل ايشان قضاوت نمود .
با تأثر و درد بي پايان از طريق شبکه خبري راديوي سويدن خبردلخراشي شنيدم که محکمه مافوق مهاجرتي سويدن دوسيهء يک پناهجوي مجرد افغان از...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1102
پست جديد وجود ندارد
20080704

مثلث شيطانی نبيل مسکينيار- حسن اميری وشکيب علومی
دربستربيماری هياهوی محاکمۀ جنايتکاران جنگی
بخش دوم


سيد احسان " واعظی"

من طرف admin - تعاليق: 8 - مشاهده شده: 924
پست جديد وجود ندارد
20080704

مثلث شيطانی نبيل مسکينيار- حسن اميری وشکيب علومی
دربستربيماری هياهوی محاکمۀ جنايتکاران جنگی
بخش اول


سيد احسان " واعظی"

سیاست و اندیشه ( آرشیف) U1_said_hessan_waiziطوريکه همه بينندگان وشنوندگان رسانه های اطلاعات جمعی اطلاع دارند، تبليغات...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 1149
پست جديد وجود ندارد
20080703
اشرف هاشمی

یک یادداشت اغشته بخون!
یادی زنده یاد تورنجنرال شهید سید دل اقا


تاریخ کشور ما تاریخ قهرمانان و رزمنده گان دلیر بوده که این قهرمانان در صفحات مختلف و نسل های مختلف این تاریخ نامی از خود بجا گذاشته تا مایه افتخار وطن و وطندوستان واقعی گردند .

از جمله ان هزاران شهیدبا نام وگمنام راه وطن و خادم مردم یکی تورنجنرال شهید سید دل اغا ریس ارکان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1026
پست جديد وجود ندارد
20080703
رحمت الله روان
نظراستادپوهنتون مریلندامریکا درموردافغانستان!
دكتر "فاروق حسنات"، استاد دانشگاه مريلند آمريكا و رئيس سابق گروه سياسي دانشگاه "پنجاب" در گفت‌و‌گو يي ضمن اشاره به شكست نيروهاي آمريكايي در افغانستان گفت: بهترين گزينه براي برون‌رفت از بحران حاضر، خروج نظاميان ناتو و آمريكايي...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 995
پست جديد وجود ندارد
20080703
قادر یامان
ترکیه در دوراهی کمالیزم و اسلامیزم
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Bayraklarhome

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1199
پست جديد وجود ندارد
20080702
عقلانيت در دين


گفت وگو با اسدالله جعفري

مصاحبه كننده:كاظم حميدي

چاپ شده درشماره هاي 4و5 مجله امين - چاپ كابل**نظر شما در رابطه با بحث عقلانیت چیست؟ و عقلانیت دین را در افغانستان چگونه می بینید؟

***من سؤال شما را از آخر جواب می دهم. اول عرض کنم که متأسفانه من از افغانستان اطلاع چندان دقیق ندارم...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 1569
پست جديد وجود ندارد
20080630
1387 11 تیر (جوزا)

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Nasimi_n
جلالتمآب سرمنشی ملل متحد بان کی مون !

عمیق ترین احترامات ملت در حالت احتضارافغانستان را بپذیرید٠ مردمی که بیشتر ازچندین دهه در میان فقر وبدبختی وآتش وخون دست وپا میزند، مردمی که چند ملیون کشته و آواره داده و نسل های فردایش نیز فرزندان دوران جنگ، خشونت و فقر بوده اند...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 994
پست جديد وجود ندارد
20080628


خواننده های گرانقدر پندار!

تارنمای پندار از همان آغاز نشرات خویش با هیچ سایت و فردی در ستیز نبوده است و بارها از نشر نگارشهاییکه دارای پهنا و بعد خصومت برانگیز اند، اجتناب ورزیده است.

اخیرا، دیده شد که بعضی از هذیان گو های معدودی از سایتها مانند آقایان خلیل الله معروفی ، موسوی ، حمید انوری ، عصر دولتشاهی و بعضی نگارنده های مستعار در نگاشته های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 948
پست جديد وجود ندارد
20080627
میخواست مرامجاهد بسازد إماخود ملحد شده برگشت.
اشرف هاشمی
از قدیم هابا انکه در شهر میزستیم اماارتباطات تنگاتنگ باده داشتیم- شیر مسکه چکه و تخم مرغ میاوردند قدر و عزت شده همراه چای بوره صابون لباس بوت و غیره بر میگشتند همزمان مریضی خود یا مریضداران خود راتداوی و به اصطلاح خود شان یک چکر و تفریح نموده دوباره بخانه و کار وبار خود راهی میگردیدند .

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 957
پست جديد وجود ندارد
20080627

ساختار واهداف
کمیته سازماندهی و هماهنگی امور نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات
افغانستان در اروپا !
کمیته گفتمان سیاسی که در پی برگزاری نشست برخی احزاب و گروه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1115
پست جديد وجود ندارد
20080627


چند نکته به شیوۀ پشنهاد کمیته سازماندهی وهمآهنگی امور نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 907
پست جديد وجود ندارد
20080623
فاطمه(س)(س) ملتقاي سنت ومدرنيسم
اسدالله جعفري


بانو،کمي احساس درد کرد.فهميد اين درد مقدمه يک رستاخيز ديگرد ر زندگي مشترک او و«امين»قريش است .لبخند زد وزمزمه کرد:« وعده خدا محقق مي گردد»( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ (٣)

کمي بعد به خودآمد ونگاهي به اطراف خود کرد وخانه را

درآرامش مرموز يافت وخود رانننهاي تنها.

امين رفته بود تا پيام را ابلاغ...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1259
پست جديد وجود ندارد
20080623

جاسوس شعبده بازسیاسی درنقش ژورنلیستعکس خاکی شاهاز یاداشت های سید مست
وظیفه هرفردملت است که شعبده بازاصلی را معرفی نمایند
هرانسانیکه شرافت وعزت انسانی داشته باشد، نباید اصلیت خانوادگی خود را پنهان کند، واورامثل گل خشک در دیوار دیگران با ناجوان مردی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1106
پست جديد وجود ندارد
20080623
میر عبدالواحد سادات

اعلیحضرت غازی! کابل فتح شد...
عنوان فوق بخش از تیلگرام دارای اهمیت تاریخی است که در آخرین شب و روز سقوط حبیب...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1210
پست جديد وجود ندارد
20080622
محمدالله وطندوست

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Watandost

در باره وحدت و اتحاد نیروهای چپ،دموکرات،ملی و مترقی کشور
نیروهای چپ در کشور ما افغانستان مبارزه طولانی پر فراز و نشیب را سپری نموده در نیم قرن اخیر تاریخ پر حادثه کشور نقش موثری داشته اند
در میان سازمانها و احزاب چپ دموکراتیک که هر کدام تاریخ معین خود را دارند،حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1245
پست جديد وجود ندارد
20080618
شعار های

تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج


به مناسبت هجدهمین سالگرد
نـامگـذاری « حــزب وطن»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعضای حزب وطن !

با انسجام مجدد صفوف رزمندۀ تان

، هجدهمین سالروز نامگذاری حزب را با تشکل تان درترکیب تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به سرآغاز رستاخیز پر قدرت ومجدد تان در وضعیت سیاسی کشور...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 959
پست جديد وجود ندارد
20080618
عار ف (نورزی) قا تل صمد رو حا نی !
بتار یخ 19بر ج جوزا 1387 عبدالصمد( روحا نی) فرزند حا جی ملا دوست محمد با شنده ولسوالی نوزاد ولا یت هلمند خبرنگار شبکه جها نی رادیویئ بی.بی.سی قر با نی تو طیه و دسیسه مخفی ما فیا ی مواد مخدره در ولا یت هلمند گر دید .وجسد ان ازقبر ستا ن بو لا ن که در چند کیلومتری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 2128
پست جديد وجود ندارد
20080617
دوستان محترم!

اینجانب مهدی خبیر که در ده سال پیش در سایتها ی افغانی و ایرانی و در سالهای اخیر در پاتاک با نام آذر شهرت دارم فوروم بحث آزاد را بشکل اتاق پالتاکی باصدا باز کردم.اعلان آنرا قبلا به سایت پندار فرستاده بودم کهتا ساعت 9 ونیم شب در سایت پندار لینک آن وجود داشت. اما به ساعت 9 و پانزده دقیقه شب ایمیل پندار بما رسید و هیات تحریر آن احتجاج خود را به نشرات ما اعلان کرد و در جریان مباحثات لینک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1012
پست جديد وجود ندارد
20080617
سیاست و اندیشه ( آرشیف) Motahedmili


پیام تبریکیه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان
بمناسبت سومین سالگرد تاسیس نهضت فراگیر دیموکراسی وترقی افغانستان

دوستان عزیز!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 960
پست جديد وجود ندارد
20080617
پیام تبریکی
کمیته سازماندهی وهمآهنگی امور نیروهای ملی ، مترقی
ودموکرات افغانستان در اروپا !
مورخ 17 جون 2008
کمیته سازماندهی وهمآهنگی امور نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا ، سومین سالگرد تأسیس نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را برای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 964
پست جديد وجود ندارد
20080617
ضیا بهاری

به کمسیون تدارک اجلاس نیروهای دموکرات وچپ در اروپا

دوستان گرانقدر!

سیاست و اندیشه ( آرشیف) Ziya_Behaderi اولتر از همه اجلاس بزرگی را که به تاریخ 19 اپریل سال روان از طرف احزاب و سازمان ها و بعضی از شخصیت های مستقل سیاسی در شهرآیند...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1116
پست جديد وجود ندارد
20080616
محمدالله وطندوست
کوچی ها یا طالبان

در ولایات مرکزی کشور با رسیدن تابستان تشویش و دلهره آغاز ګردیده است عده یی بنام کوچی با سلاح های سبک و سنګین درین...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 999
پست جديد وجود ندارد
20080616
بنام خدا
ملاقات محمد محقق با آيت الله فاضل ورسي
و
ديدار انجمن كاتب با محقق


اسدالله جعفري

محمد محقق رهبر حزب اسلامي مردم افغانستان بعد از ظهر 18 جوزا باحضور در...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1136
پست جديد وجود ندارد
20080616
چنين گفت بودا در شرق!
از نجات شخصى تا رهايى طبقاتى

بودا يا( سيدارتا گاواتما) Buddha 560 – 480 BC
سهراب م. آوار

در درس‌هاى اخلاقى او سكوت مهم‌تر از پرحرفى است، جهان بى‌ارزش است، زمان ناپايدار و در حال گذر، و انسان بايد هميشه دست رد به سينه قدرت‌طلبى بزند. جهانبينى بوديسم بر پايه چند حكم است: زندگى رنج است، علاقه به زندگى موجب زحمت ميشود، تسلط بر نفس موجب كاهش نارضايى ميشود

نام واقعى بودا، فيلسوف و معلم مقدس هندى؛ سيدارتا گاواتما است كه با صد سال اختلاف نظر محققين، بين سالهاى ۵۶٠–۴٨٠...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1345
مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الجمعة 3 يوليو 2020 - 19:57 ميباشد